Kirkon töissä

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu seurakunnassa työskenteleviin henkilöihin ja heidän työnkuvaansa.

Käsitteet

Pappi, diakoni, kanttori, isännöitsijä, ponomari, emäntä, seurakuntasihteeri, vahtimestari, kirkkoherra, vapaaehtoiskoordinaattori, vapaaehtoiset

Lisätietoa opettajalle

Seurakunnissa työskentelee paljon ihmisiä. Yhtenä tärkeimpänä tehtävänä seurakunnissa on toimittaa jumalanpalveluksia. Palveluksia toimittavat papisto yhdessä kanttorin kanssa. Papistoon kuuluvat piispat, papit ja diakonit. Vain piispa ja pappi voi toimittaa yksin pyhiä toimituksia, diakoni avustaa. Ponomari on myös papiston apulainen ja monesti nuori poika. Kanttorin apuna kirkkomusiikista vastaa kuoro. Kanttori voi myös laulaa yksinään. Monesti kanttori toimii palveluksessa myös lukijana. Papit ja kanttorit opiskelevat tehtäväänsä Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa. Seurakunnissa työskentelee paljon muitakin henkilöitä. Heidän esimiehenään toimii kirkkoherra. Kirkkoherra on yksi seurakunnan papeista. Kirkkoherran ja papiston esimiehenä puolestaan toimii kyseisen hiippakunnan piispa.

Kirjan kappaleessa esiteltyjen tehtävien lisäksi useissa seurakunnissa toimii myös lapsi- ja nuorisotyöntekijä. Hänen tehtäväaluettaan on järjestää kerhoja, tapahtumia ja leirejä lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille.

Kirkkorakennuksilla on omat isännöitsijät, jotka huolehtivat yleisesti kirkkorakennuksesta tai rukoushuoneesta. Isännöitsijöitä on monesti pienemmissä seurakunnissa ja paikkakunnilla. Isännöitsijän tehtävät ovat samanlaiset kuin vahtimestarin, jotka ovat palkattuja täysipäiväisiä työntekijöitä isoissa seurakunnissa. Isännöitsijän tehtävä on palkaton kunniatehtävä. Seurakunnassa on myös vapaaehtoisia, jotka huolehtivat kirkkoleipien leipomisesta ja kirkon kaunistamisesta.

Seurakunnissa työskentelevien ihmisten nimet ja yhteystiedot löytyvät seurakuntien omilta verkkosivuilta. Verkkosivuilta löytyy myös tieto, mihin aikaan seurakuntasihteeri palvelee. Hänen työnsä on asiakaspalvelua ja hän osaa neuvoa. Moni seurakunta ilmoittaa toiminnastaan myös sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaat voivat kertoa omista kokemuksistaan käsin, mitä ammatteja seurakunnassa voi olla ja mitä eri ihmiset tekevät työksensä. Kootaan vihkoon tai taululle ammatteja. 

Perehdytään seurakunnan työntekijöiden tehtäviin etsimällä tietoa oppikirjan sivuilta 151–155.

Oppilaat voivat keskustella eri henkilöiden työpäivistä kirjan tietojen perusteella. Mitä Kaisa ja Jarkko tekevät päivisin? Entä Taisia, minne hän menee ja mitä tekee?

Kuvatehtävät

Katso kirjan kuvia sivulla 151–155. Mitä henkilöiden työn tekemisen välineitä löydät kuvista? Mitä he ovat kuvissa tekemässä parhaillaan?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite