Kirkon töissä

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan seurakunnan erilaisissa työtehtävissä toimivien henkilöiden ammatteihin ja toimenkuviin. Käsitellään seurakunnan henkilöstöä.

Käsitteet

pappi, kanttori, diakoni, kirkkoherra, rovasti, papisto, diakoniayöntekijä, virasto-/vahtimestari, emäntä, siistijä, seurakuntasihteeri

Lisätietoa opettajalle

Yhteydenpito seurakuntaan ja henkilöstöön tapahtuu viraston tai kanslian kautta. Aukioloajat vaihtelevat seurakunnittain. Tarkemmat tiedot löytyvät kirkkokalenterista tai seurakuntien kotisivuilta. Seurakuntien kotisivujen ylläpidosta vastaa kukin seurakunta itsenäisesti. Sivuilta löytyvät seurakunnan ja henkilöstön yhteystiedot, suurimmissa seurakunnissa päivystävän papin tai diakoniatyöntekijän puhelinnumero, pyhäkköjen osoitteet, kirkkojen isännöitsijät, jumalanpalvelusten paikat ja ajankohdat sekä tulevat muut tapahtumat, kuten retket.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaat voivat kertoa omista kokemuksistaan käsin, mitä ammatteja seurakunnassa voi olla ja mitä eri ihmiset tekevät työksensä. Kootaan vihkoon tai taululle ammatteja. 

Perehdytään seurakunnan työntekijöiden tehtäviin etsimällä tietoa oppikirjan sivuilta 151155.

Oppilaat voivat keskustella eri henkilöiden työpäivistä kirjan tietojen perusteella. Mitä Kaisa ja Jarkko tekevät päivisin? Entä Taisia, minne hän menee ja mitä tekee?

Kuvatehtävät

Katso kirjan kuvia sivulla 151155. Mitä henkilöiden työn tekemisen välineitä löydät kuvista? Mitä he ovat kuvissa parhaillaan tekemässä?

Verkkotehtävät