Kirkossa soi ihmisääni

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu ortodoksiseen kirkkomusiikkiin ja kanttorin työnkuvaan. Perehdytään myös laulavaan puhetapaan eli resitoimiseen.

Käsitteet

Kirkkoveisu, kuoro, resitoiminen

Lisätietoa opettajalle

Ortodoksisessa kirkossa lauletaan kirkkoveisuja, ei virsiä. Kirkkoveisuja ei myöskään säestetä soittimilla, kuten uruilla tai pianolla. Ortodoksisessa kirkossa ei käytetä soittimia, vaan ihmisääntä pidetään ylevimpänä soittimena. Jumalanpalvelusten kirkkomusiikista vastaa kanttori. Hän voi laulaa tarvittaessa yksin palveluksissa tai johtaa moniäänistä kuoroa. Kuoro koostuu monesti seurakunnan jäsenistä, mutta siihen ovat tervetulleita muutkin.

Seurakunnissa toimii usein kuoroja, jotka harjoittelevat säännöllisesti ja laulavat jumalanpalveluksissa. Kuorot voivat pitää erillisiä konsertteja esimerkiksi joulun aikaan. Joissain seurakunnissa toimii lapsille suunnattuja omia kuoroja, joissa kirkkoveisujen lisäksi lauletaan kaikkea muuta.

Jumalanpalveluksissa papisto ja lukija lukevat pyhiä tekstejä laulavalla puhetavalla eli resitatiivilla. Resitoidessa lukija ei pääse vaikuttamaan tekstiin omilla äänensävyillään ja painotuksilla. Tällöin kuulijan on helpompi keskittyä itse sanomaan, kun lukija ei tulkitse sitä hänelle.

Jos käy kirkossa peräkkäisinä viikkoina voi huomata, että sama kirkkoveisu lauletaankin aivan toisella lailla. Tämä johtuu siitä, että kirkossa on käytössä kahdeksansävelmistö (oktoehos). Sävelmistön tekstit eri viikonpäiville ja veisut toistuvat kahdeksan viikon välein.
Suomessa kanttorit opiskelevat tehtäväänsä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Kuorolaisilta ei edellytetä opiskelua ja he toimivat kuorossa vapaaehtoisina.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Kuunnellaan ortodoksista kirkkolaulua. Esimerkiksi YouTubesta löytyy ortodoksisia veisuja.

Millaiselta laulu kuulostaa? Kuuluuko soittimia? Laulavatko kaikki samalla tavalla vai onko kuultavissa erilaisia ääniä? Missä olette kuulleet lauluja aikaisemmin? Kuunnellaan laulujen sanoja. Mistä laulut kertovat?

Järjestetään oma kirkkokuoro ja lauletaan jokin tuttu kirkkoveisu. Jokainen voi toimia vuorotellen kanttorina. Miksi kanttoria tarvitaan? Mitä kanttorin pitää osata? 

Voidaan haastatella oman seurakunnan kirkkokuorolaista tai kanttoria ja kysellä kokemuksia. Voisiko kirkkokuorossa laulaminen olla jonkun omakin harrastus?

Kuunnellaan näyte myös resitatiivisesta lukutavasta esimerkiksi YouTubesta ja pohditaan, miten resitointi eroaa tavallisesta lukemisesta. Jokainen voi kokeilla resitoivaa lukutapaa luokassa esimerkiksi Isä meidän -rukouksella.

Kuvatehtävät

Katsotaan kirjan kuvaa sivulla 169. Mitä kuvassa tapahtuu? Kuinka monta laulajaa kuorossa on? Minkä muotoinen kuoro on? Mitä laulajilla on edessään? Mistä kuva on mahdollisesti otettu? Kuka johtaa kuoroa? Mistä tietää, kuka on kuoronjohtaja?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite