Luostareissa rukoillaan kaikkien puolesta

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan luostarilaitokseen ja sen toiminnan periaatteisiin. Käsitellään kilvoittelua.

Käsitteet

luostari, munkki, nunna, luostarilupaus, talkootyö, igumeni, igumenia, veljestö, sisaristo, noviisi

Lisätietoa opettajalle

Kirkon alkuvuosisatoina kristittyjen keskuudessa alkoi esiintyä tarvetta eristäytymiseen. Jotkut kristityt siirtyivät rukoilemaan ja paastoamaan erillään seurakunnasta. He alkoivat viettää erakkoelämää ollakseen lähempänä Jumalaa. Myöhemmin samoille seuduille alkoi sijoittua useampia erakkoja, jotka muodostivat ajan saatossa pieniä yhteisöjä.

Eristäytymistä (munkkius, nunnius) voidaan pitää kristillisyyden hengellisenä protestiliikkeenä. Munkkilaisuuden perustajana pidetään 300-luvulla Egyptissä elänyttä Antonios Suurta. Varsinaisen luostarilaitoksen perusti Pyhä Pakhomios Suuri, joka perusti organisoidun yhteisön eli luostarin vuonna 320 Egyptin Nag Hammadin Tabannesiin, nykyisen Luxorin liepeille. Hän laati myös luostarisäännöt (köyhyys, kuuliaisuus, naimattomuus), joita myöhemmin kehitti Basileios Suuri. Samaan aikaan saivat alkunsa myös naisluostarit, sillä Pakhomioksen sisar Maria alkoi johtaa naisluostaria.

Luostarikilvoituksessa on kaksi yhteisöelämän muotoa. Kinobioottisessa luostarissa, joita valtaosa luostareista on, asutaan omissa keljoissa. Kaikki kokoontuvat yhteisiin palveluksiin, ruokailuihin ja työtehtäviin. Idiorytmisessä luostarissa ei ole vastaavia kokoontumisia jumalanpalveluksia lukuun ottamatta, vaan kilvoittelu ja muut toiminnot tapahtuvat yksin. Luostarielämää harjoittelevaa kutsutaan noviisiksi tai viitankantajaksi.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Opettaja voi näyttää kuvan Valamon ja Lintulan luostareista ja kysyä, ovatko oppilaat käyneet niissä. Mitä eroa näillä luostareilla on? Tutkitaan myös kartasta, missä ne sijaitsevat.

Keskustellaan, millaisia paikkoja luostarit ovat. Mitä niissä tehdään ja miksi? Voidaan katsoa tuohusta ja todeta, että kaikki seurakuntien tuohukset tehdään Lintulan luostarissa. 

Voidaan katsoa Valamon luostarin verkkosivuja opettajajohtoisesti tai pareittain. Etsitään vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
Mitä kaikkea Valamossa voi tehdä? Mitä tapahtumia Valamossa on? Miten Valamoon pääsee? Miten luostariin pitää pukeutua?

Voidaan katsoa Lintulan luostarin verkkosivuja opettajajohtoisesti tai pareittain. Etsitään vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
Missä Lintulan luostari sijaitsee? Milloin Lintulassa toimitetaan jumalanpalveluksia? Kuka on Lintulan luostarin johtaja?

Verkkotehtävät