Seurakunnassa on toimintaa lapsille ja nuorille

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan seurakunnan toimintaan, joka on kohdistettu lapsille ja nuorille. Käsitellään kerhotoimintaa ja kristinopin leirikoulua.

Käsitteet

alttariapulainen, pyhäkoulu, ponomarikerho, partiolippukunta

Lisätietoa opettajalle

Ortodoksisten nuorten liitto (ONL) tekee valtakunnallista yhteistyötä seurakuntien kanssa lapsi- ja nuorisotyössä. Sen työmuotoja ovat esimerkiksi julkaisutoiminta sekä leirien, kurssien ja tapahtumien järjestäminen. Myös kansainvälinen toiminta on osa tätä toimintaa varttuneimpien nuorten keskuudessa.

Seurakuntien kotisivujen kautta voidaan tutustua oman seurakunnan lapsille ja nuorille kohdistettuun kerho- ja harrastustoimintaan.

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta (PSHV) tekee työtä aikuisten parissa. Sen yksi työmuoto on tiistaiseuratoiminta. Talvikaudella kokoonnutaan säännöllisesti seurakunnassa tai jonkun seurakuntalaisen kodissa. Tiistaiseurojen tapaa­misissa opiskellaan jotakin kirkollista teemaa tai tutkitaan Raamattua papin, kanttorin tai muun asiantuntijan johdolla. PSHV järjestää koulutusta ja tapahtumia maahanmuuttajille, kirkkokuoroille sekä ikonimaalauspiireille. Lähimmäisten auttaminen on perinteisesti kuulunut tiistaiseurojen toimintaan.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Keskustellaan yhdessä, mitä kokemuksia oppilailla on oman seurakunnan toiminnasta. Kuka on osallistunut retkiin tai kerhoihin? Onko joku toiminut ponomarina? Kerrotaan kokemuksista ja toiminnoista. Jos kokemuksia ei ole, voidaan miettiä, mitä kukin haluaisi tehdä, jos se olisi mahdollista. 

Tutustutaan johonkin seurakunnan tarjoamaan harrastusmuotoon, jos mahdollista. Osallistutaan kuoroon, käydään partiotapaamisessa tai ponomarikerhossa. Näihin voidaan tutustua myös kuvien avulla. 

Mietitään, mitä uusia harrastuksia seurakunnasta voisi löytyä kolmelle lapselle (katso moniste).

Kuvatehtävät

Katso kirjan kuvaa sivulla 156. Mikä seurakunnan kerho voisi olla kyseessä? Pohdi, mitä kerhossa tehdään parhaillaan.

Sivun 157 kuvassa on neljä nuorta. Mieti, mitä he ovat tekemässä. Onko nuorilla kivaa? Mistä voit päätellä sen?

Verkkotehtävät