Seurakunnassa on toimintaa lapsille ja nuorille

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön. Osana kappaleen sisältöä voidaan selvittää, millaista toimintaa oma seurakunta tarjoaa.

Käsitteet

Ponomari, kuoro, partio, kristinoppileiri

Lisätietoa opettajalle

Seurakunnissa toimii lapsi- ja nuorisotyöntekijä. Hän järjestää toimintaa lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille. Joissain seurakunnissa toimii iltapäiväkerhoja pienille koululaisille. Myös alle kouluikäisille ja perheille on omia kerhoja. Kerhojen toimintaan pääsevät usein vaikuttamaan itse kerholaiset. Vaikka yhtenä tavoitteena on tutustua omaan kirkkoon, kerhoissa tehdään myös retkiä, leivotaan ja pelaillaan.
Kerhojen lisäksi seurakunnissa järjestetään tapahtumia ja leirejä. Leirit voivat olla suunnattuja perheille, lapsille tai nuorille. Leireillä on mahdollisuus tutustua kirkkoon ja toisiin ortodokseihin mukavan tekemisen merkeissä. Seurakuntien lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta tiedotetaan seurakunnan internetsivuilla.
Suomessa toimii kirkollista nuorisotyötä tekevä keskusjärjestö nimeltä Ortodoksisten Nuorten liitto (ONL). ONL tukee valtakunnallisesti lapsi- ja nuorisotyötä, järjestää leirejä, tapahtumia, kouluttaa ohjaajia ja on mukana kansainvälisessä toiminnassa. Tämän lisäksi ONL:n toimintaa kuuluu julkaisutoiminta, josta tutuimpana Tuohustuli-niminen lehti. ONL toimii Joensuusta käsin.
Sen toimintaa rahoittavat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen ortodoksinen kirkko.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Keskustellaan yhdessä, mitä kokemuksia oppilailla on oman seurakunnan toiminnasta. Kuka on osallistunut retkiin tai kerhoihin? Onko joku toiminut ponomarina? Kerrotaan kokemuksista ja toiminnoista. Jos kokemuksia ei ole, voidaan miettiä, mitä kukin haluaisi tehdä, jos se olisi mahdollista. 

Tutustutaan johonkin seurakunnan tarjoamaan harrastusmuotoon, jos mahdollista. Osallistutaan kuoroon, käydään partiotapaamisessa tai ponomarikerhossa. Näihin voidaan tutustua myös kuvien avulla. 

Mietitään, mitä uusia harrastuksia seurakunnasta voisi löytyä kolmelle lapselle (katso moniste).

Kuvatehtävät

Katso kirjan kuvaa sivulla 156. Mikä seurakunnan kerho voisi olla kyseessä? Pohdi, mitä kerhossa tehdään parhaillaan.

Sivun 157 kuvassa on neljä nuorta. Mieti, mitä he ovat tekemässä. Onko nuorilla kivaa? Mistä voit päätellä sen?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät