Seurakunnat kuuluvat hiippakuntiin

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu hiippakuntaan ja Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin käsitteenä. Oppilas oppii, mitkä ovat Suomen kolme hiippakuntaa ja mihin hiippakuntaan hän itse kuuluu.

Käsitteet

Hiippakunta, isä esipaimen, katedraali, patriarkka

Lisätietoa opettajalle

Suomen ortodoksinen kirkko on jaettu hallinnollisesti kolmeen hiippakuntaan: Helsingin, Oulun sekä Karjalan ja Kuopion hiippakuntaan. Jokaista hiippakuntaa johtaa piispa: Oulua metropoliitta Elia, Kuopiota ja Karjalaa metropoliitta Arseni, ja Helsingin ja samalla koko Suomen arkkipiispana toimii arkkipiispa Leo. Näiden kolmen piispan lisäksi toimii myös Haminan apulaispiispa Sergei. Hiippakunta on alue, joka muodostuu useammasta seurakunnasta.

Piispat vierailevat oman alueensa seurakunnissa ja tarkastelevat sen toimintaa. Näiden piispantarkastusten aikana piispat voivat haastatella seurakunnan työntekijöitä ja kiertää rukoushuoneita.
Pappia tervehditään pyytämällä siunaus. Jos papin lisäksi paikalla on piispa, niin siunaus pyydetäänkin piispalta, joka on arvoasteikossa korkeammalla. Piispa ei voi olla naimisissa oleva mies. Pappi voi olla naimisissa, jos hänet on vihitty avioliittoon ennen papiksi vihkimistä.
Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu autonomisena kirkkona Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin. Patriarkaattia johtaa patriarkka Bartolomeos I. Suomen ortodoksinen kirkko saa esimerkiksi mirhavoiteensa Konstantinopolista. Tärkeissä Suomen ortodoksista kirkkoa käsittelevissä päätöksissä käännytään patriarkan puoleen, koska hän edustaa korkeinta hallintovaltaa. Konstantinopoli sijaitsee Turkissa. Nykyään kaupungista käytetään nimeä Istanbul.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Kerrataan pappeuden asteet: diakoni, pappi ja piispa. Mikä on kunkin tehtävä? Miten voi päästä diakoniksi? Miten papiksi tai piispaksi vihitään?

Katsotaan kartalta hiippakunnat ja selvitetään, mihin hiippakuntaan oma seurakunta kuuluu. Mitä muita tuttuja kaupunkeja tai paikkoja on muissa hiippakunnissa? Hiippakuntaa johtaa piispa. Merkitään karttaan hiippakuntien johtajien eli piispojen nimet. Tutkitaan, mitä eri seurakuntia hiippakuntaan kuuluu ja nimetään niistä suurimmat. 

Voidaan tehdä ajatuskartta yhdessä.

Kaavio, joka havainnollistaa kirkon organisaatiorakennetta. Hiippakuntaa johtaa piispa. Seurakunnat kuuluvat hiippakuntaan ja niitä johtavat kirkkoherrat.

 

Tutustutaan käsitteisiin piispa, arkkipiispa, metropoliitta ja patriarkka.

Opitaan yhdessä piispan tunnusmerkit: mitra, piispansauva, risti.

Kirjan tehtävät 1 ja 2 voidaan tehdä itsenäisesti tai yhdessä.

YouTubesta löytyy lyhyitä videoita hakusanalla ”filantropia” ja ”Kirkon ulkomaan apu”

Kuvatehtävät

Katso kirjan kuvaa sivulla 160. Mitä näet kuvassa? Kuka kuvassa on? Oletko tavannut kuvassa olevan henkilön? Mistä kuva on otettu? Mikä kuvan henkilöllä on kädessä? Miksi hänellä on sellainen? 

Katso kirjan kuvaa sivulla 161. Mitä kuvassa tapahtuu? Keitä kuvassa on? Mistä kuva on sinusta otettu? Onko kuvassa piispaa? 

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite