Hindulaisuus

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan joihinkin hindulaisuuden tunnuspiirteisiin.

Käsitteet

Pyhä lehmä, Ganges, guru, temppeli, jumalat

Lisätietoa opettajalle

Hindulaisuus on hyvin vanha Intiassa syntynyt uskonto. Sen syntyajaksi arvioidaan jopa 3500 eKr. Hindulaisuudella ei ole varsinaista perustajaa. Pyhinä kirjoina pidetään veda-kirjallisuutta eli neljän laajan osan kokoelmaa, jotka kirjoitettiin aikoinaan sanskritin kielellä.


Intiassa virtaava Ganges-joki on hinduille pyhä. Hindut uskovat joen ja sen veden tulevan taivaasta. Monet kastautuvat siinä päivittäin, sillä virran uskotaan huuhtovan päivän synnit mennessään. Monet hindut toivovat, että heidän tuhkansa sirotellaan pyhään Gangesiin. Intiassa ja hindujen kesken on erittäin yleistä, että vainajan ruumis tuhkataan. Ortodoksinen kirkko puolestaan suosii arkkuhautausta. Valitettavasti Ganges on tätä nykyä erittäin saastunut joki. Joen varrella on teollisuutta, mikä tuo saasteita, ja jokeen lasketaan isojen kaupunkien jätevedet.
Intiassa lehmät saavat kulkea vapaina. Lehmää kunnioitetaan ja se rinnastetaan äiti maahan, jota ei saa vahingoittaa. Lehmän lihaa ei syödä, mutta sen maitoa juodaan. Lehmän kuivunutta lantaa käytetään veden ja ruuan lämmittämisessä.

Hindulaisuus eroaa muista maailmanuskonnoista sillä, että se on polyteistinen eli monijumalainen uskonto. Hindut uskovat, että jumalia on useita, jopa miljoonia. Heidän joukossaan on kolme pääjumalaa. Yleistä on palvoa muutamaa jumalaa. Temppeleitä ja koteja koristavat värikkäät jumalapatsaat. Joillakin jumalilla on eläinten kasvot. Jumalat edustavat eri asioita, joku on rakkauden, toinen sateen ja kolmas viisauden jumala. Patsaita on kodin lisäksi temppeleissä. Jumalia palvotaan koristelemalla patsaita kukilla, viemällä niiden eteen ruokaa ja polttamalla suitsukkeita (ks. oppikirjan sivu 173). Suomessa ei ole varsinaisia hindutemppeleitä, vaikka hinduja on arvioitu olevan n. 1500. Tilastointi on kuitenkin vaikeaa. Suomessa toimivat intialaiset ja nepalilaiset ravintolat o monesti koristeltu hindulaisuuteen liittyvillä patsailla ja kuvilla.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Jokaisen uskonnon käsittelyn voi aloittaa sillä, että kirjoittaa uskonnon nimen taululle tai paperille: hindulaisuus, buddhalaisuus, islam, juutalaisuus. Tämän jälkeen oppilaat saavat pohtia asioita, joita he liittävät näihin uskontoihin, kuten maita, henkilöitä, esineitä, ruokaa ja paikkoja. Opettaja voi ohjata pohdintaa, jotta kuhunkin uskontoon löytyy kirjattavia asioita.
Hindulaisuuden tarkastelun voi aloittaa tutkimalla oppilaiden kanssa karttaa ja etsimällä sieltä Nepalin ja Intian, missä hindulaisuus on valtauskonto. Kirjan tekstissä mainitaan Ganges-virta, guru ja temppelit. Näistä sekä jumalpatsaista voi katsoa kuvia internetistä. 

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 175.
Millä sanoilla kuvailisit norsujumalaa?
Pohdi, miksi norsujumalalla on neljä kättä.
Pohdi, miksi ihmiset koristelevat patsaat kukilla.

Verkkotehtävät