Islam

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan joihinkin islamin tunnuspiirteisiin.

Käsitteet

Allah, Koraani, Profeetta Muhammed, Moskeija, imaami, arabia

Lisätietoa opettajalle

Maailman toiseksi suurin maailmanuskonto islam on syntynyt Lähi-Idässä 600-luvulla. Islam luetaan juutalaisuuden ja kristinuskon lisäksi Abrahamin perillisiin, sillä näillä uskonnoilla on yhteinen kantaisä, Abraham.

Islamin usko henkilöityy profeetta Muhammediin. Muhammedia pidetään islamin viimeisenä ja tärkeimpänä profeettana. Tänäkin päivänä monet muslimit antavat erityisesti esikoispojalleen nimen Muhammad, jonka arabiankielinen käännös tarkoittaa ”ylistettyä”. Nimeä pidetään nimistä kauniimpana ja sen uskotaan tuovan onnea kantajalleen.  
Muhammed oli kirjoitus- ja lukutaidoton mies, jolle enkeli Gabriel ilmestyi Hiran vuoristossa ja välitti tälle islamin pyhän kirjan eli Koraanin tekstit. Tekstit tulivat Jumalalta, josta muslimit käyttävät arabiankielistä nimeä Allah. Muhammedin vaimo auttoi kirjoittamaan nämä tekstit muistiin. Muhammedin aikana tekstit kirjoitettiin nahan- ja luunpalasille sekä kivitauluihin. Koraanin kieli on arabia. Erityisesti poikalapset saattavat käydä koraanikoulua, jossa opetellaan lukemaan Koraania sen alkuperäisellä kielellä sekä opetellaan Koraanin sisältöä. Arabiaa luetaan suomen kielestä poiketen oikealta vasemmalle. Kuten myös ortodoksisessa kirkossa, niin myös islamissa pyhiä tekstejä luetaan resitatiivilla eli laulavalla puhetavalla.
Islaminuskoisten jumalanpalveluspaikkaa kutsutaan moskeijaksi. Suomessa on arviolta n. 80 moskeijaa tai rukoushuonetta, mutta ne eivät ulkoapäin muistuta moskeijoita, joita tapaa muslimimaissa. Muslimimaissa moskeijaa koristaa kuunsirppi ja tähti. Moskeijan yhteydessä on yleensä yksi tai useampi torni, josta käytetään nimeä minareetti. Minareetista soitetaan rukouskutsu viisi kertaa päivässä esimerkiksi monilla Turkin alueilla. Moskeijassa imaami toimii rukouksen johtajana. Häntä voi verrata kristillisen kirkon pappiin. On yleistä, että imaami ei ole suorittanut mitään erityistä koulutusta tehtäväänsä, vaan imaamiksi valitaan yleensä henkilö, johon luotetaan ja joka tietää riittävästi islaminuskosta.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Ennen tunnin alkua luokkaan voi piilottaa lappuja, joihin on kirjoitettu islamiin liittyviä sanoja. Sen jälkeen, kun islamia on käyty yhdessä läpi, oppilaat etsivät luokkaan piilotetut laput ja kirjoittavat sitten omin sanoin islamista vihkoonsa. Heidän tulee käyttää tekstissään löydettyjä sanoja.

Lappuihin kirjoitetaan seuraavat asiat:

Allah

arabia

Koraani

imaami

Muhammed

moskeija


Etsikää netistä arabiankieliset kirjaimet ja kirjoittakaa niillä oma nimi vihkoon.

Kuvatehtävät

Mistä paikasta sivun 178 kuva on? Etsi paikka kartalta.
Millä tavoin arabialaiset kirjaimet eroavat suomalaisista kirjaimista?

Verkkotehtävät