Islam

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu muutamaan islamilaisuuteen liittyvään tunnuspiirteeseen.

Käsitteet

muslimi, koraani, imaami

Lisätietoa opettajalle

Suomessa islaminuskoisia on asunut pysyvästi 1800-luvulta lähtien. Ensimmäiset muslimit olivat tataareja. He muuttivat Venäjältä vuosien 1870 ja 1920 välillä. Muslimien maahanmuutto on lisääntynyt ja monipuolistunut 1990-luvulta lähtien. Pääasiassa he ovat tulleet Irakista, Iranista, Turkista sekä Somaliasta. Heitä on tullut myös kurdien keskuudesta, Afganistanista ja entisen Jugoslavian alueelta. Suomessa toimii muutamia kymmeniä islamilaisia yhdyskuntia, mutta vain pieni osa muslimeista on rekisteröitynyt niihin (noin 20 000, tilasto 2021). Muslimitaustaisia henkilöitä Suomessa asuu noin 70 000–80 000 (vuonna 2019). Suomessa uskontokuntiin kuulumattomat henkilöt merkitään valtion ylläpitämään väestörekisteriin. Suomessa toimii useita ns. islam-keskuksia, joista vanhin on Suomen islamilainen yhdyskunta (perustettu 1987).

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Ennen tunnin alkua luokkaan voi piilottaa lappuja, joihin on kirjoitettu islamiin liittyviä sanoja. Sen jälkeen kun islamia on käyty yhdessä läpi, oppilaat etsivät luokkaan piilotetut laput ja kirjoittavat sitten omin sanoin islamista vihkoonsa. Heidän tulee käyttää tekstissään löydettyjä sanoja.

Lappuihin kirjoitetaan seuraavat asiat:

Allah

arabia

Koraani

imaami

Muhammed

moskeija


Kaaban temppelin alueeseen voi tutustua virtuaalisesti esimerkiksi Youtubessa.

Kuvatehtävät

Mistä paikasta sivun 176 kuva on? Etsi paikka kartalta.
Millä tavoin arabialaiset kirjaimet eroavat suomalaisista kirjaimista?

Verkkotehtävät