Juutalaisuus

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu muutamaan juutalaisuuteen liittyvään tunnuspiirteeseen.

Käsitteet

toora, synagoga

Lisätietoa opettajalle

Juutalaisuuden historia Suomessa on alkanut Venäjän vallan aikana 1800-luvun alkupuolella. Silloin tsaarin armeijassa palveli juutalaisia sotilaita, jotka olivat palvelemassa Suomen alueella. Juutalaisten oikeuksia säädeltiin tarkasti 1800-luvulla, ja heistä tuli muiden suomalaisten kanssa tasa-arvoisia kansalaisia vasta vuoden 1918 alussa annetun lain myötä. Helsingin Narinkkatorin nimi on juutalaista alkuperää johtuen heidän myyntikojuistaan käytetystä venäjänkielisestä (na rynke=torilla) nimestä 1800-luvun lopulta. Nykyisin juutalaisilla on oma hautausmaa ja kappeli Helsingin Hietaniemessä. Neuvostoliiton 1990-luvun alussa tapahtuneen romahduksen jälkeen sen entisiltä alueilta on Suomeen muuttanut juutalaisväestöä. Myös Israelista on tullut Suomeen jonkin verran juutalaisia maahanmuuttajia. Suomessa juutalaisia on noin 1500 (tilasto 2021), joista suurin osa asuu pääkaupunkiseudulla. Juutalaisilla on kaksi seurakuntaa, ja niillä on omat synagogat. Helsingissä synagogan yhteydessä toimii juutalainen koulu. Toinen synagoga on Turussa.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaille voi muistuttaa, että Jeesus oli juutalainen. Sen kautta voi lähteä miettimään, mitä oppilaat muistavat juutalaisuudesta. 

Helsingin juutalaiseen seurakuntaan ja synagogaan voi tutustua virtuaalisesti.

Toiminnallisena harjoituksena oppilaiden kanssa voi askarrella Toorarullat. Oppilas voi kirjoittaa rullaan vaikkapa oman nimensä heprean aakkosilla tai jonkin Raamatun jakeen suomeksi.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 175. Tunnistatko juutalaisuuteen liittyvät tunnukset? (Daavidin tähti ja menora)
Miten kuviot on tehty? (mosaiikki)

Verkkotehtävät