Juutalaisuus

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan joihinkin juutalaisuuden tunnuspiirteisiin.

Käsitteet

Toora, synagoga

Lisätietoa opettajalle

Heprealaisten Raamattu on nimeltään Tanak. Tooralla tarkoitetaan Tanakin ensimmäistä ja vanhinta osaa, joka muodostuu viidestä Mooseksen kirjasta. Kristityt tuntevat Mooseksen kirjat Vanhan testamentin ensimmäisinä kirjoina. Toora on juutalaisille kaikkein pyhin kirja, koska se pitää sisällään paljon Jumalan antamia ohjeita. Toorassa on paljon käskyjä, kieltoja ja ohjeita esimerkiksi ruokailuun, puhtauteen, jumalanpalveluksiin ja juhlien viettämiseen. Juutalaisten tärkeimpiä juhlapäiviä ovat hanukka (valon juhla, sijoittuu kristittyjen joulun aikoihin), jom kippur (suuri sovituspäivä, päättää uudesta vuodesta alkaneen 10 päivää kestäneen katumusjakson), pesah (pääsiäinen, Egyptin orjuudesta vapautuminen) ja jokalauantainen lepopäivä eli sapatti. Ruokaan liittyy ohjeita syödä uskollisesti sopivaa ruokaa eli kosheria. Kosheria on ruoka, jossa ei ole samaan aikaan tarjolla lihaa ja maitotuotteita. Liha ei saa olla sianlihaa. Märehtivät sorkkaeläimet sekä kala, jolla on selkeät evät ja suomut ovat kosheria. Ruokaan liittyy myös muita sääntöjä.

Juutalaisten rukoushuoneesta käytetään nimeä synagoga. Suomessa on kaksi synagogaa, toinen Helsingissä ja toinen Turussa. Synagogien sisältä löytyy penkkirivit ja etuosasta erityinen lukupulpetti, jonka päälle levitetään toorarulla lukemista varten. Seiniä saattavat koristaa laintaulut, menora ja Daavidin tähti. Ihmisiä ei synagogissa kuvata. Tämä perustellaan 10 käskyn kuvakiellolla.

Oppikirjan sivulla 175 oikealla on kuvattuna seitsenhaarainen kynttelikkö eli menora. Vasemmalla puolella on kuvattuna kuusisakarainen tähti, jota kutsutaan Daavidin tähdeksi. Näitä pidetään juutalaisuuden tunnuksina. Daavidin tähti on kuvattuna Israelin valtion lippuun ja menora puolestaan koristaa Israelin vaakunaa. Mooseksen toisessa kirjassa Jumala antaa tarkat ohjeet menoran rakentamiseen kullasta. Hanukan aikaan käytetään yhdeksänhaaraista menoraa.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaita voi muistuttaa siitä, että myös Jeesus oli juutalainen. Sen kautta voi lähteä miettimään, mitä oppilaat muistavat juutalaisuudesta. 

Helsingin juutalaiseen seurakuntaan ja synagogaan voi tutustua virtuaalisesti.

Toiminnallisena harjoituksena oppilaiden kanssa voi askarrella Toorarullat ja kirjoituttaa niihin vaikka oppilaan oman nimen heprean aakkosilla tai jonkin Raamatun jakeen suomeksi.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 177. Tunnistatko juutalaisuuteen liittyvät tunnukset? (Daavidin tähti ja menora)
Miten kuviot on tehty? (mosaiikki)

Verkkotehtävät