Uskonnottomuus

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan uskonnonvapauteen ja uskonnottomuuteen koulussa ja nuoren elämässä.

Käsitteet

Uskonnonvapaus, elämänkatsomustieto, Prometheus-leiri

Lisätietoa opettajalle

Uskonnonvapauslain pääperiaate:

 ”Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja vapauden tunnustaa uskontoa tai vakaumusta joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin.”

Koulussa uskonnoton oppilas voi osallistua elämänkatsomustiedon oppitunneille tai enemmistön mukaisen katsomusaineen opetukseen. Suomessa enemmistön opetus tarkoittaa yleensä ev.lut. -opetusta. Koulun tulee järjestää tunnit, jos koulutuksen järjestäjän alueelta löytyy vähintään 3 oppilasta, joiden vanhemmat vaativat elämänkatsomustiedon opetusta. Elämänkatsomustiedon opiskeluun voivat osallistua myös sellaisiin uskontokuntiin kuuluvat, joille ei ole omaa opetusta kouluissa, esimerkiksi buddhalaiset.

Elämänkatsomustiedon oppitunneilla on monesti eri ikäisiä oppilaita eri vuosiluokilta. Tunneilla pohditaan ja keskustellaan yhdessä eettisistä aiheista, opitaan vaikuttamista ja vastuullisuutta sekä ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja. Aihepiireinä ovat mm. kulttuuri, luonto ja kestävä tulevaisuus, oikeudenmukaisuus, oikea ja väärä ja ihmisoikeudet. Lisäksi elämänkatsomustiedon tunneilla tutustutaan eri uskontoihin ja katsomuksiin.

Uskonnottoman ihmisen elämässä voi olla samanlaisia elämänkaarijuhlia kuin uskontokuntaan kuuluvalla. Kasteen sijaan vauvalle voidaan järjestää nimenantojuhla eli nimiäiset. Nimiäisissä vauva esitellään suvulle ja ystäville ja nimiäiset voivat sisältää puheita, laulua tai muuta ohjelmaa. Kristinoppi- tai rippileiriä vastaava leiri nuorille uskonnottomille on puolestaan Prometheus-leiri. Leirillä keskustellaan ja pohditaan yhteiskunnallisia asioita sekä tutustutaan toisiin nuoriin. Leirissä ei ole uskonnollisia elementtejä. Moni uskonnoton valitsee kuitenkin käydä rippileirin tuttujen kavereiden kanssa. 

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Tunnin alussa voi palauttaa mieleen lapsen oikeuksia. Muistavatko oppilaat, että oikeuksiin kuuluu myös uskonto ja uskonnottomuus? Suomessa uskonnonvapaus toteutuu.

Oppilaiden luokilla on todennäköisesti elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuvia oppilaita. Tietävätkö oppilaat, ketkä saavat osallistua siihen? Entä tietävätkö oppilaat, mitä katsomuksia heidän koulussaan opetetaan?

Jos mahdollista, koululta voi lainata elämänkatsomustiedon oppikirjaa tunnille. Yhdessä voi tutkia, millaisia aiheita kirjassa on ja miten elämänkatsomustiedon oppikirja eroaa oman uskonnon oppikirjasta.

Oppilaiden kanssa voi suunnitella nimenantojuhlat. Millaista ohjelmaa ja ruokaa juhlissa olisi, tarvittaisiinko paikalle puhuja ja miten lapsen nimi julkistettaisiin? Oppilaat voivat hakea tietoa myös Prometheus-leiristä, joka vastaa kristinoppileiriä/rippileiriä.

Oppilaiden kanssa voi selvittää, minkä ikäisenä ihminen voi itse päättää kirkosta eroamisesta ja kirkkoon liittymisestä. Onko eri kirkoilla eri käytäntöjä?

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 177. Millaisia tunnetiloja liität kuvan nuoriin? Millaisia asioita nuoruuteen liittyy?

Verkkotehtävät