Oikein vai väärin?

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas perehtyy kymmeneen käskyyn sekä Uuden testamentin eettisen opetuksen pääpiirteisiin kuten rakkauden kaksoiskäskyyn ja kultaiseen sääntöön. Oppilas pohtii, mitä nöyryys tarkoittaa.

Käsitteet

rakastaminen, nöyrä, rakkauden kaksoiskäsky, kultainen sääntö

Kuvatehtäviä

Valitse sivun 26 kuvasta kolme supersankaria. Pohdi heidän toimintaansa kirkon opetuksen valossa? Kuinka oikein he toimivat? Kuinka hyvin he toteuttavat Jumalan käskyjä? Perustele vastauksesi.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Pohtikaa, mitä nöyryys tarkoittaa kullekin oppilaalle. Jos oppilaat eivät osaa vastata, anna esimerkkejä. Pyydä oppilaita keksimään kolme esimerkkiä, missä
a.    nöyryys toteutuu oppilaan omassa elämässä
b.    nöyryys voisi oppilaan omasta mielestä toteutua paremmin.
Tehtävää voi helpottaa, jos vaihtaa sanan “nöyryys” tilalle “rakkaus”. Jos se menee hyvin, voi harjoituksen tehdä myös sanalla nöyryys. Jos tiedät oppilaittesi olevan eteviä pohtijoita, kannattaa aloittaa nöyryydestä. Helpompi on “rakkaus”. Kun oppilaat ovat vastanneet molempiin, voi heiltä kysyä, mitä eroa näillä kahdella on.

Lisätietoa opettajalle

Kirkko opettaa, että todellista rakkautta ei voi olla ilman nöyryyttä, eikä toisin päin. Ihmisen on osallistuttava toisen kärsimykseen rakastaakseen. Siksi rakkaus ei ole vain helppoa ja kivaa. Ortodoksisen uskonnon opin mukaan toivo ei koskaan katoa, ja armo suurenee rakkauden tähden koetun myötätunnon kautta. Siksi realistinen ja hyvän puolesta taisteleva tie on sellainen, jota uskaltaa ehdottaa lapsille. Kun lasten kanssa käsittelee ihmisten kärsimystä, fokus kannattaa pitää siinä, mitä hyvää voi tehdä toisille: kuunnella, auttaa, puhua rohkaisevasti ja kannustavasti, tehdä hyviä ja rehellisiä valintoja.

Tietenkin kukin ottaa toisten kärsimystä kantaakseen oman kantokykynsä mukaan, mutta lasten on osattava ohjata apua tarvitsevia myös aikuisten pariin. Lapsia muistutetaan siitä, että he voivat aina pyytää apua aikuisilta, jos näkevät jonkun tarvitsevan apua.

Tulostettavat tehtävät:

Liite
Liite
Liite