Ortodoksinen ihmiskuva

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu ortodoksisen kirkon eettiseen opetukseen. Käsitys ortodoksisesta ihmiskuvasta syvenee. Opetus kannustaa oppilasta kunnioittamaan elämää ja ihmisarvoa. Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Oppilas pohtii ihmisoikeuksien ja ortodoksisen uskonnon suhdetta.

Käsitteet

Jumalan kuva ja kaltaisuus, vapaa tahto, ihmisoikeudet

Kuvatehtävät

Katso s. 18 kuvaa.

Mikä toimitus kuvassa on kyseessä? (mirhavoitelun sakramentti)

Mikä toimitus lapselle on toimitettu juuri aiemmin? (kaste, voi päätellä valkoisesta kastemekosta)

Katso s. 19 kuvaa.

Mihin Raamatun kertomukseen ikoni liittyy? (Ihmisen luominen, ikonissa Aadam ja Eeva)

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen tarkoituksena on rauhan, vapauden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Niiden edellytyksenä on jokaisen ihmisarvon ja siihen kuuluvien oikeuksien tunnustaminen.
Pohtikaa yhdessä, millaista elämä olisi ilman
a) rauhaa
b) vapautta
c) oikeudenmukaisuutta?
Millaisissa tilanteissa nämä eivät toteudu maailmassa?

Tutkikaa lapsen oikeuksien sopimusta. Millaisia oikeuksia lapsilla on?
Etsikää netistä lapsen oikeuksien sopimus tiivistettynä (esimerkiksi Unicefin sivustolta: Lapsen oikeuksien sopimus tiivistettynä | UNICEF)
Anna oppilaille tehtäväksi lyhennetyn sopimuksen lukeminen, jonka jälkeen kukin oppilas esittelee omasta mielestään kolme tärkeintä oikeutta toiselle oppilaalle ja perustelee valintansa. Tehtävän voi tehdä myös ryhmätyönä. Yhdysryhmässä tätä tehtävää voi eriyttää alaspäin 3–4-luokkalaisille: Oppilaan tehtävänä on lukea kolme lasten oikeutta ja kertoa omin sanoin, miten ne näkyvät hänen elämässään.
Lapsen oikeuksia käsitellään myös muissa oppiaineissa. Oppilaat voivat kertoa, onko oman luokanopettajan kanssa keskusteltu tai tehty aiheeseen liittyviä tehtäviä.
Unicefilta löytyy myös valmista materiaalia kouluille: Koulut | UNICEF

Lisätietoa opettajalle

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin hyväksytty ihmisoikeussopimus. Lapset ovat oikeutettuja erityiseen huolenpitoon ja apuun. Lapsi tarvitsee täysipainoiseen kehitykseen rakkautta, ymmärrystä ja onnellisuutta. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. Sopimukseen sitoutuneet valtiot ovat vastuussa lapsen oikeuksien toteutumisesta. Valtioiden lakien ja toimintojen tulee olla sopimuksen mukaisia. Maailman maista ainoastaan Yhdysvallat ei ole ratifioinut eli hyväksynyt sopimusta.

Tulostettavat tehtävät:

Liite
Liite