Pyhä Kolminaisuus

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu Pyhään Kolminaisuuteen ja sen persoonien erityispiirteisiin sekä ilmenemiseen Raamatussa. Oppilas ymmärtää, miksi oppi on ortodokseille tärkeää ja mihin uskontunnustusta on tarvittu. Hän ymmärtää hieman syvemmin, mitä rakkaus tarkoittaa ortodoksisesta näkökulmasta.

Käsitteet

Pyhä Kolminaisuus, pyyteetön

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 12. Mitä muistat Abrahamista ja hänen vaimostaan Saarasta? Mitä Jumala kertoi ilmestyessään heille kolmen miehen muodossa? Tutki sivun 16 ikonia. Mihin kirkkovuoden juhlaan ikoni liittyy? Miten Pyhä Kolminaisuus ilmestyi tässä tapahtumassa?

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Palauttakaa mieleen Pyhän Kolminaisuuden persoonat. Mitä oppilaat muistavat Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä?
Pyydä oppilaita pohtimaan, miten Pyhä Kolminaisuus näkyy ristinmerkissä (kolme yhteen painettua sormea).

Tulostettavat tehtävät:

Liite