Vastuu maailmasta

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja pohtii toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Oppilas tutustuu ympäristöystävälliseen ja ekososiaaliseen ajatteluun sekä kestävään elämään ortodoksisesta näkökulmasta.

Käsitteet

luomakunta, ympäristöystävällisyys, vastuu, kulutus

Kuvatehtävät

Katso s. 28 kuvaa.

Mitä ikonissa tapahtuu? (Eeva ja Aadam syövät paratiisiin kielletystä puusta, koska käärme houkutteli. He huomasivat olevansa alasti ja peittivät itsensä. Jumala (ikonissa Jeesus, Jumalan Poika) tuli etsimään heitä, mutta he menivät piiloon, koska tiesivät tehneensä syntiä eli rikkoneensa Jumalan käskyä.)

Katso s. 30 kuvaa.

Pohtikaa, miltä tuntuisi joutua lapsena työskentelemään esimerkiksi banaaniviljelmillä. Mitä hyötyä on siitä, että lapset saavat Suomessa käydä koulua?

Katso s. 31 kuvaa.

Koululaiset ovat kirjoittaneet julisteisiinsa iskulauseita ilmaston ja luonnonsuojelun puolesta. Kuvittele, että olisit itse mukana mielenosoituksessa. Mitä olisit kirjoittanut omaan julisteeseesi?

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Reilun kaupan periaatteisiin voi tutustua netissä esimerkiksi sivustolla Reilu kauppa - Fairtrade Finland.
Jaa ryhmä seitsemään pienryhmään tai pareihin. Anna jokaiselle ryhmälle tehtäväksi tutustua yhteen Reilun kaupan periaatteeseen, jonka ryhmä sitten esittelee muulle luokalle. Periaatteet ovat: Reilun kaupan merkki, Reilun kaupan kriteerit (tähän kaksi ryhmää), Reilun kaupan lisä, Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan valvonta ja Yritysten ihmisoikeusvastuu.
Jos opetusryhmä on niin pieni, ettei sitä saa jaettua seitsemään pienryhmään, voidaan kukin tehtävä antaa erikseen kullekin oppilaalle tai tarvittaessa jättää pois esim. osiot Reilun kaupan valvonta ja Reilun kaupan merkki.
Kotitehtäväksi voi antaa seuraavan harjoituksen: Kysy lähikaupastasi, onko ostamaasi tuotetta myynnissä reilun kaupan versiona ja miksi on / ei ole.

YouTubesta löytyy Ortodoksisten nuorten liiton video Luomakunta (kesto 5:12 min). Oppilaille voi antaa tehtäväksi pohtia videon aikana:

1) Miten ihmisen toiminta on vaikuttanut luontoon?

2) Millainen elämäntapa olisi ortodoksisen kirkon ihanteen mukaista?

3) Miten paasto liittyy luonnon suojelemiseen?

Lisätietoa opettajalle

Tämä luku voi toimia yhtenä ehdotuksena siitä, mitä lapsi voi konkreettisesti tehdä parantaakseen ihmisten oloja maailmassa. On toki vielä tärkeämpää pitää huoli hyvistä teoista kohtaamiensa ihmisten kanssa eikä ulkoistaa moraaliaan kulutusvalintoihin. Molemmat tukevat toisiaan; se miten kohtelee sekä lähellä että kaukana olevaa lähimmäistään.