Vastuu maailmasta

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja pohtii toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Oppilas tutustuu ympäristöystävälliseen ja ekososiaaliseen ajatteluun sekä kestävään elämään ortodoksisesta näkökulmasta.

Käsitteet

luomakunta, ympäristöystävällisyys, vastuu, kulutus

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Reilun kaupan periaatteisiin voi tutustua netissä esimerkiksi sivustolla Reilu kauppa - Fairtrade Finland.
Jaa ryhmä seitsemään pienryhmään tai pareihin. Anna jokaiselle ryhmälle tehtäväksi tutustua yhteen Reilun kaupan periaatteeseen, jonka ryhmä sitten esittelee muulle luokalle. Periaatteet ovat: Reilun kaupan merkki, Reilun kaupan kriteerit (tähän kaksi ryhmää), Reilun kaupan lisä, Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan valvonta ja Yritysten ihmisoikeusvastuu.
Jos opetusryhmä on niin pieni, ettei sitä saa jaettua seitsemään pienryhmään, voidaan kukin tehtävä antaa erikseen kullekin oppilaalle tai tarvittaessa jättää pois esim. osiot Reilun kaupan valvonta ja Reilun kaupan merkki.
Kotitehtäväksi voi antaa seuraavan harjoituksen: Kysy lähikaupastasi, onko ostamaasi tuotetta myynnissä reilun kaupan versiona ja miksi on / ei ole.

Lisätietoa opettajalle

Tämä luku voi toimia yhtenä ehdotuksena siitä, mitä lapsi voi konkreettisesti tehdä parantaakseen ihmisten oloja maailmassa. On toki vielä tärkeämpää pitää huoli hyvistä teoista kohtaamiensa ihmisten kanssa eikä ulkoistaa moraaliaan kulutusvalintoihin. Molemmat tukevat toisiaan; se miten kohtelee sekä lähellä että kaukana olevaa lähimmäistään.