Kirkon suuria opettajia

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu varhaisen kirkon kirkkoisiin. Hän ymmärtää kirkkoisien merkityksen nykyisen ortodoksisen kirkon elämälle.

Käsitteet

kirkkoisä, kultasuu, teologia, teologi

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Lasketaan, minkä ikäisinä pyhät opettajat ovat kuolleet. Etsitään Internetistä paikkakunnat, joissa pyhät opettajat ovat syntyneet ja vaikuttaneet. Pyhien opettajien elämänvaiheisiin voi tutustua tarkemmin Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuilta löytyvän Muistopäivähakemiston avulla. 

Lisätietoa opettajalle

Kirkon suuret opettajat elivät 300-luvulla. Pyhä Basileios Suuri syntyi Kappadokian Kesareassa (nykyisen Turkin alueella) vuonna 329. Hän opiskeli yhdessä Gregorios Teologin kanssa muun muassa Ateenassa. Basileios Suuri kuoli vuonna 379. Hänen pyhäinjäännöksensä siirrettiin vuonna 2004 Vatikaanista ekumeenisen patriarkaatin Pyhän Gregorioksen katedraaliin Konstantinopoliin. Basileios Suuren muistopäivää vietetään 1. tammikuuta.

Pyhä Gregorios Teologi syntyi myös vuonna 329 Kappadokiassa. Hän syntyi Arianzusissa lähellä Nazianzoksen kaupunkia. Tämän vuoksi häntä kutsutaan myös Gregorios Nazianzilaiseksi. Gregorios Teologi kuoli vuonna 391. Hänen pyhäinjäännöksensä ovat vuodesta 2004 alkaen olleet myös Konstantinopolissa. Gregorios Teologin muistopäivä on 25. tammikuuta.

Pyhä Johannes Krysostomos syntyi Antiokiassa noin vuonna 347. Hän kuoli vuonna 407. Kirkkovuoden aikana Krysostomoksella on useita muistopäiviä (13.14. syyskuuta, 13. marraskuuta ja 27. tammikuuta). Häneltä on säilynyt laaja kirjallinen tuotanto.