Apostolit

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu apostolien toimintaan ja merkitykseen.

Käsitteet

apostoli, helluntai

Tulostettavat tehtävät

Liite