Evankelistat

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas syventää tietämystään evankeliumeista ja evankelistoista. Oppilas tutustuu evankelistojen erityispiirteisiin ja symboleihin.

Käsitteet

evankeliumi, evankelista

Kuvatehtävät

Katso sivun 60 kuvaa ikonostaasin kuninkaanovista ja evankelistojen ikoneista. Mistä tunnistat, että he ovat evankelistoja? (kirjat ja kynät)
Mitkä ovat evankelistojen symboleja? Miksi?

Tulostettavat tehtävät:

Liite