Kirkon synty

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas perehtyy kirkon synnyn kannalta merkityksellisiin kirkkovuoden juhliin helatorstaihin ja helluntaihin. Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita.

Käsitteet

kirkko, Messias, kastekäsky, helatorstai, helluntai