Paavali

Käsitteet

apostoli, marttyyri, diakoni, kääntymys, lähetystyö, pakana

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Anna oppilaille tehtäviä Paavalista:
Lue Raamatun kohta ja vastaa kysymyksiin.

1. Lue Ap. t. 13:4–12.
a) Kuka oli Saulin (Paavali) matkatoveri?
b) Mikä oli heidän matkakohteensa?
c) Miksi käskynhaltija alkoi uskoa?

2. Lue Ap. t. 16:16–34.
a) Miksi Paavali ja Silas joutuivat vankilaan?
b) Miten he pääsivät sieltä pois?

3. Lue Ap. t. 28:1–6. Miksi Maltan saaren asukkaat pitivät Paavalia jumalana?

4. Tutki Raamatusta Uuden testamentin sisällysluetteloa. Mille seurakunnille Paavali kirjoitti?

5. Lue 1. Kor. 13:4–7. Millainen rakkaus on Paavalin mukaan?

6. Lue Kol. 3:12. Millaisiin hyveisiin ihmisen tulisi Paavalin mukaan pukeutua?

Lisätietoa opettajalle

Latinankielinen sana paganus tarkoittaa maalaista. Koska uskonnot levisivät ensin kaupunkeihin, alettiin ei-juutalaisia kutsua pakanoiksi. Nykyisin pakana-sanaa pidetään halventavana nimityksenä uskonnottomalle tai esimerkiksi muinaisiin uskontoihin kuuluville. Pakana-sanaa tulisi siis käyttää harkitusti, ettei sillä loukkaa ketään. Paavaliin on kuitenkin vakiintunut termi “pakanoiden apostoli”.