Raamatun käyttö

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tarkastelee Raamatun käyttöä ortodoksisissa jumalanpalveluksissa pääpiirteissään. Oppilas ymmärtää pyhien ihmisten merkityksen Raamatun tekstien tulkitsemisessa.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

1. Jeesus opetti lähimmäisenrakkaudesta ja heikompien puolustamisesta. Anna oppilaille tehtäväksi keskustella parin kanssa:
a.    Missä tilanteissa he ovat huomanneet lähimmäisenrakkautta nykypäivänä?
b.    Pyydä oppilaita keksimään ainakin viisi Jeesuksen opetuksiin ja tekoihin sopivaa hashtagia eli aihetunnistetta (esim. #lähimmäisenrakkaus).

2. Raamattu on vaikuttanut moneen elämän osa-alueeseen. Pyydä oppilaita antamaan esimerkkejä, miten Raamattu on vaikuttanut
a.    musiikkiin (esim. laulujen sanoituksiin)
b.    elokuviin (esim. nimiin tai sisältöön)
c.    nimiin?
Keksivätkö he vielä muita asioita, joihin Raamattu olisi vaikuttanut?

3. Monet sanonnat ovat peräisin Raamatusta. Käy alla olevia sanontoja oppilaiden kanssa läpi. Tietävätkö he, mitä ne tarkoittavat ja mistä Raamatun kertomuksesta ne ovat peräisin?

•    kielletty hedelmä (jokin houkuttelee, mutta ei ole sallittua → Eeva ja Aadam söivät paratiisin kielletystä puusta)
•    pestä kätensä (ihminen ei ota vastuuta jostakin asiasta → Pontius Pilatus ei olisi halunnut ristiinnaulita Jeesusta vaan “pesi kätensä”)
•    Jobin posti (huonoja uutisia → Job oli Vanhassa testamentissa Herran kärsivä palvelija, joka kohtasi monia onnettomuuksia mm. lapset ja karja kuolivat, talo sortui)
•    epäilevä Tuomas (joku on epäileväinen → opetuslapsi Tuomas ei uskonut Jeesuksen ylösnousemukseen ennen kuin sai koskettaa hänen haavojaan)
•    Salomon tuomio (reilu ja oikeudenmukainen päätös → Vanhan testamentin kuningas Salomo oli tunnettu viisaudestaan ja osasi ratkaista monet ongelmat)