Kaikki pyhät eivät tule julki

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu erilaisiin pyhiin.

Käsitteet

kanonisaatio

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Anna oppilaille tehtäväksi haastattelu:
Kysy ainakin viideltä ihmiseltä (esim. perheenjäsen, sukulainen, kaveri, opettaja).
a.    Mitä “pyhä” heidän mielestään tarkoittaa?
b.    Mitkä asiat ovat heille pyhiä?
Tehtävään löytyy valmis tulostettava haastattelupohja. Vertailkaa lopuksi saatuja vastauksia.

Laita oppilaat etsimään netistä marttyyrien ikoneja. Mitä marttyyrilla on usein kädessään?

Pyydä oppilaita ottamaan selvää, keiden pyhien ikoneja on heidän kotikirkossaan.

Anna oppilaille tehtäväksi testata yksin tai parin kanssa, osaavatko he selittää alla olevat sanat. Kirjan sanastoa voi käyttää tarvittaessa apuna.

marttyyri, tunnustaja, kanonisaatio, pyhittäjä, igumeni, profeetta, evankelista

Tulostettavat tehtävät:

Liite