Karjalan pyhittäjät ja valistajat

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu luostariin pyhänä paikkana ja tuntee sen merkityksen. Oppilas tutustuu alustavasti Suomen alueella sijainneiden luostarien syntyyn ja perustajiin. Oppilas ymmärtää Karjalan pyhittäjien ja valistajien merkityksen ortodoksisuuden saapumiselle Karjalaan ja Suomeen.

Käsitteet

lähetystyö, luostari, munkki, nunna, Karjala, pyhittäjä, valistaja, erakko, kelja

Kuvatehtävät

Tutki kuvaa sivulla 107. Oletko käynyt Heinäveden Uudessa Valamossa? Miltä luostarialue mielestäsi näytti? Mitä matkailija voi tehdä Valamossa?

Tutki kuvaa sivulla 109. Mihin Konevitsan saarella sijaitseva rukoushuone on rakennettu? Pohdi, miksi.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaat voivat etsiä netistä tietoa sekä kuvia ja videoita Heinäveden Uudesta Valamosta. Millaista toimintaa Uudessa Valamossa on? Mitä oppilas voisi tehdä Valamon luostarissa? Mitä siellä ei saa tehdä? Miksi nykyisin on olemassa sekä Vanha että Uusi Valamo?

Pohtikaa, millaista olisi elää munkkina tai nunnana.

Luostarielämän kolme keskeistä sääntöä ovat kuuliaisuus, omaisuudettomuus ja naimattomuus. Pohtikaa, mitä nämä säännöt tarkoittavat. Millaista olisi luopua kaikesta omistamastaan? Kenelle lapsen tai nuoren pitää olla kuuliainen?

Lisätietoa opettajalle

HUOM! Osassa painoksista sivun 107 kuvatekstissä on virhe: Kristuksen kirkastumisen juhla on 6. elokuuta.