Marttyyri Sofia

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu marttyyri Sofian ja hänen lastensa elämään.

Käsitteet

marttyyri

Kuvatehtävät

Tutkikaa ikonikuvaa sivulla 113. Mikä marttyyrien tunnus Pistiksellä, Elpiksellä ja Agapella on käsissään?

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Pohtikaa, miksi Sofia on marttyyri, vaikka sotilaat jättivät hänet eloon.

Lue oppilaille ääneen väitteitä tekstistä. Jos väite on totta, oppilaat nostavat peukalon pystyyn. Jos taas väite on väärin, oppilaat laittavat peukalon alaspäin.
1.    Sofia ja hänen lapsensa elivät Roomassa. (TOTTA)
2.    Sofia oli leski. (TOTTA. Leski-sana voi olla joillekin oppilaille uusi, joten voi tarvittaessa selittää, että se tarkoittaa henkilöä, jonka puoliso on kuollut.)
3.    Sofialla oli kaksi lasta. (VÄÄRIN)
4.    Lapset eivät uskoneet Jumalaan. (VÄÄRIN)
5.    Sofian lapsia kidutettiin ja heidät tapettiin, koska he olivat kristittyjä. (OIKEIN)
6.    Sofia ja lapset ovat marttyyreja eli uskonsa puolesta kuolleita. (OIKEIN)

Lisätietoa opettajalle

Nimi Sofia tarkoittaa viisautta.