Miten voi kasvaa pyhäksi?

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas ymmärtää, että jokaisesta ihmisestä voi tulla pyhä. Oppilas tutustuu tapoihin kasvaa pyhäksi.