Suomalaiset pyhät

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu suomalaisiin pyhiin: pyhittäjä Johannes Valamolaiseen sekä marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalaiseen.

Käsitteet

pyhittäjä, igumeni, skeemamunkki, kilvoittelu, marttyyri, tunnustaja