Avioliiton mysteerio

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas perehtyy ortodoksisen kirkon näkemykseen avioliitosta ja sen tarkoituksesta. Perehdytään sakramentin toimittamisen eri vaiheisiin. Tutustutaan kirkollisen vihkimyksen edellytyksiin.

Käsitteet

avioliitto, aviopuoliso, kirkollinen vihkiminen, ekumeeninen avioliitto

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Anna oppilaille tehtäväksi lukea Raamatusta Ef. 5:21–33 ja Joh. 2:1–11. Oppilaat pohtivat parin kanssa, mitä kyseisissä kohdissa sanotaan avioliitosta. Oppilaat voivat kirjata ylös mielestään tärkeimmät asiat.

Oppilaat voivat haastatella omia vanhempiaan tai huoltajiaan heidän avioliittoon vihkimisestään ja tehdä siitä tunnille koosteen.

Tehdään tulostettavat tehtävät Pyhät perinteet -kirjasta:

Liite

Lisätietoa opettajalle

Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ortodoksisessa kirkossa kirkollisen vihkimisen edellytyksenä ei ole kristinoppikoulun käyminen toisin kuin luterilaisessa kirkossa, jossa kirkollinen vihkiminen edellyttää rippikoulun käymistä. Avioliitto voidaan solmia kahden kihlautuneen henkilön välillä. Alaikäraja Suomessa on 18 vuotta.

Iän lisäksi toinen rajoittava tekijä avioliiton solmimiselle on sukulaisuussuhteet. Sukulaisuuden perusteella avioliitto on kielletty neljänteen sukupolveen saakka. Esimerkiksi sisarukset, puolisisarukset tai serkukset eivät voi solmia avioliittoa. Avioliittolaki säätää, että sukulaisuussuhde voi syntyä myös adoption kautta. Myös holhouksenalaisuus voi olla avioliiton este. Vuoden 1982 panortodoksisessa kokouksessa ortodoksiset kirkot hyväksyivät yhteiset periaatteet avioliiton solmimisen rajoituksille. Näiden periaatteiden mukaan avioliiton esteenä on myös kummiuden kautta syntynyt henkinen sukulaisuus kummin, kummilapsen ja lapsen vanhempien välillä.

Joulukuussa 2014 avioliittolakia muutettiin niin, että kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä voi jatkossa solmia avioliiton. Avioliittolaista poistuvat kohdat, joissa puhutaan miehestä ja naisesta. Laki tuli voimaan 1.3.2017. Ortodoksinen kirkko ei toimita avioliiton sakramenttia samaa sukupuolta oleville henkilöille.

Tulostettavat tehtävät: