Sairaanvoitelu on rukousta paranemiseksi

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas perehtyy sairaanvoitelun sakramentin raamatulliseen taustaan ja itse toimitukseen eri vaiheineen. Oppilas perehtyy siihen, miten ortodoksisessa kirkossa huomioidaan ihminen kokonaisvaltaisena persoonana ja tuetaan tämän fyysistä ja henkistä terveyttä. Tuodaan esille sakramentin yhteys katumuksen sakramenttiin.

Käsitteet

sairaanvoitelu, rukousöljypalvelus, öljypyhitys

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Pohditaan, miksi ortodoksisessa kirkossa on sairaanvoitelun sakramentti. Otetaan selvää kirkkokalenterista, milloin kirkkovuoden aikana toimitetaan yleisiä sairaanvoitelun sakramentteja.

Lisätietoa opettajalle 

Sairaanvoitelun sakramentista käytetään myös nimiä öljypyhityksen sakramentti ja rukousöljypalvelus.