Sairaanvoitelun mysteerion toimittaminen

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas perehtyy sairaanvoitelun sakramentin hengelliseen ja käytännölliseen puoleen. Tavoitteena on myös tuoda esille, että sakramenttiin osallistuminen ei ”edellytä” varsinaista sairastamista. Oppilas perehtyy sakramentin tarkoitukseen osana ortodoksisen kristillisyyden huolenpitoa kirkon jäsenten hengellisestä ja henkisestä hyvinvoinnista sekä sakramenttiin kuuluvista keskeisistä käytännön asioista ja toimenpiteistä.

Käsitteet

öljypyhitys, voitelu, ihmeparantuminen

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Etsitään Youtubesta metropoliitta Arsenin esitys sairaanvoitelun sakramentista. Pohditaan, mitä asioita hän tuo sakramentin kuvauksessa esille.

Pohditaan, mitä tarkoittaa ihmeparantuminen. Tutkitaan myös toimituksen rukousta ja sitä, miten siinä kuvataan toimitusta.

Tehdään tulostettavat tehtävät Pyhät perinteet -kirjasta:

Liite

Kuvatehtävä

Tutki sivun 145 kuvaa. Luettele kuvan perusteella, mitä elementtejä tai asioita kuuluu sairaanvoitelun sakramenttiin. Lue kirjan teksti ja tarkastele kuvaa uudestaan. Mitä kuvasta puuttuu? 

Lisätietoa opettajalle 

Ortodoksisessa kirkossa huomioidaan ihminen kokonaisvaltaisena persoonana ja tuetaan tämän fyysistä ja henkistä terveyttä. 

Sakramentissa rukoillaan sairaalle parannusta niin ruumiin kuin sielunkin sairauksista. Se voidaan toimittaa ortodoksisen kirkon jäsenelle. Yleisen sairaanvoitelun sakramentin toimituspaikkana on tavallisesti kirkko. Siihen voi osallistua kuka tahansa kirkon jäsen, eikä sitä varten tarvitse olla ”sairas”. Yksityinen toimitus voi olla kotona tai sairaalassa. Sakramentti voidaan toimittaa useita kertoja samalle henkilölle. Sakramentissa ihminen saa helpotusta fyysiseen tai henkiseen sairauteen. Sairastavien puolesta lausutaan myös esirukouksia liturgiapalveluksessa tai erityisessä rukoushetkessä. Sitä varten ennen palveluksen alkua papille tai kirkon vahtimestarille annetaan nimiluettelo. Kuten kaikissa sakramenteissa, myös tässä on näkymättömien Jumalan armon ja Pyhän Hengen osallisuuden välittäviä näkyviä aineita. Pöydälle asetetaan Kristuksen, Neitsyt Marian tai muun pyhän ihmisen ikoni. Heiltä pyydetään esirukouksia sairastavan puolesta. Toimitus on ajallisesti pitkä johtuen seitsemästä lukujaksosta ja voitelusta niiden jokaisen jälkeen. Se voi näin ollen kestää jopa kaksi tuntia. Palvelusta voidaan kutsua myös rukousöljypalvelukseksi, joka kuvaa palveluksen luonnetta ja siinä käytettävää ainetta.

Sakramenttiin kuuluva rukous kuvaa hyvin, mistä toimituksessa on kysymys:

 ”Herra, joka armossasi ja laupeudessasi parannat sielujemme ja ruumiittemme vammat, Sinä Valtias, pyhitä tämä öljy, että se tulisi niille, joita sillä voidellaan, parannukseksi ja vapahdukseksi kaikesta kärsimyksestä, ruumiillisesta sairaudesta ja lihan hengen saastasta ja kaikesta pahasta, että täten Isä, Poika ja Pyhä Henki, ylistettäisiin Sinun kaikkipyhää nimeäsi nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.”

Öljy symboloi sekä iloa että armoa. Lautasella olevat vehnänjyvät kuvastavat ruumiillista vahvistumista.