Vigilia

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu vigiliaan liturgiaa edeltävänä jumalanpalveluksena. Oppilas tunnistaa, että vigilia koostuu kolmesta eri osasta ja tutustuu niiden sisältöihin. Oppilas tunnistaa ehtooveisun.

Käsitteet

vigilia, ehtoopalvelus, aamupalvelus, ensimmäinen hetki, polyeleo, psalmi

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Etsikää Youtubesta vigiliapalvelus ja tutkikaa sen osia (mm. polyeleo-osa, psalmiluku). 

Kuunnelkaa Youtubesta ONL ry:n kanavalta Ehtooveisu. 

Tehdään tulostettavat tehtävät Pyhät perinteet -kirjasta:

Liite

Lisätietoa opettajalle

Suomessa vigilia kolmiosaisena rakenteena noudattaa slaavilaista jumalanpalvelusperinnettä. Vastaavaa rakennetta ei ole käytössä kreikkalaisessa jumalanpalvelusperinteessä. Illalla toimitetaan ehtoopalvelus sekä aamulla ennen liturgiaa aamupalvelus ja hetket. Palveluksissa noudatetaan auringon lasku- ja nousuaikoja: esimerkiksi ehtooveisua laulettaessa aurinko on laskemassa ja valaisee kirkon, mikäli sille ei ole estettä.

Tulostettavat tehtävät:

Liite