Kirkkorakennus

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas syventää tietämystään ortodoksisen kirkkorakennuksen ominaispiirteistä. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan hyvää käyttäytymistä pyhäköissä.

Käsitteet

alttari, kirkkosali, eteinen, ikonostaasi, nimikkoikoni

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Tutkikaa virtuaalisesti Tampereen ortodoksista kirkkoa Virtual Tampereen verkkosivuilta ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin.
a.    Mitkä ovat kirkon osat? (eteinen, kirkkosali, alttari)
b.    Mitä ikoneja tunnistatte? Mitkä ikonit ovat ikonostaasissa? Mitä muita esineitä kirkossa on?
c.    Löydättekö ikonostaasin edustalta seinältä ammutun Kristus-ikonin? Mitä ikonille on mahtanut tapahtua? (Vuoden 1918 sisällissodassa valkoiset hyökkäsivät Tampereen ortodoksiseen kirkkoon ja ryöstivät sekä tuhosivat kirkon esineistöä. Kristuksen ikoni on säilytetty sellaisenaan, ja siinä on jälkiä ammuksista.)
d.    Tutustukaa kirkon kellotorniin. Onko joku oppilas soittanut kirkonkelloja? Milloin? (Pääsiäisen kirkkaalla viikolla oppilaat ovat voineet päästä soittamaan.)