Mitä ikonit opettavat?

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää ortodoksisen ikonitaiteen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Oppilas harjoittelee kuvanlukemista kirkkotaiteessa.

Käsitteet

ikonitaide, palvonta, kunnioitus

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Voit tuoda tunnille erilaisia ikoneja pyhistä ihmisistä ja tapahtumista. Pohtikaa yhdessä oppilaiden kanssa, mitkä ovat tuttuja ikoneja. Mitä nämä ikonit opettavat? Keksikää kysymyksiä, joihin voi vastata katsomalla ikoneja. (Esim. Joulun ikoni → Missä Jeesus syntyi? Luolassa.)