Evankelis-luterilainen kirkko

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tuntee luterilaisen kirkon synnyn vaiheita ja Suomen katsomuksellisia juuria sekä nykytilaa. Oppilas osaa kuvata luterilaisen opin ja kirkkorakennuksen pääpiirteitä.

Käsitteet

Evankelis-luterilainen kirkko, Martin Luther, protestanttinen, reformaatio (uskonpuhdistus), saarnatuoli, alttaritaulu, urut, messu

Kuvatehtävät

Tutki sivun 197 kuvaa luterilaisesta kirkosta. Miltä se sinusta näyttää? Oletko ollut luterilaisessa kirkossa? Mitä muistat siitä?

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Etsikää Youtubesta videoita urkumusiikista. Miltä uruilla soitettu musiikki kuulostaa?
Uskonnonopetus.fi -sivustolta löytyy Tutki tilaa -materiaali, jossa on mm. Thinglink-kuva Lahden luterilaisesta Ristinkirkosta (samasta kirkosta kuva oppikirjan sivulla 197). Materiaalin avulla oppilaille voi esitellä luterilaista kirkkotilaa ja esineitä.
Jos mahdollista, tehkää vierailuretki luterilaiseen kirkkoon. Pohdittavaa vierailulle:
1) Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä luterilaisella ja ortodoksisella kirkkotilalla on?
2) Mikä aihe on kuvattuna alttaritauluun? Vai onko alttaritaulun tilalla jotain muuta?
3) Miksi saarnatuoli on useimmiten korkealla?
Anna oppilaille tehtäväksi etsiä tietoa ja tehdä esittely vihkoon/posterille/sovelluksella luterilaisen kirkon tärkeästä henkilöstä tai rakennuksesta.
Aiheita: Martin Luther, Mikael Agricola
Helsingin Tuomiokirkko, Tampereen Tuomiokirkko, Kampin kappeli (Helsinki), oman kotikaupunkisi luterilainen kirkko

Lisätietoa opettajalle

Kuva sivulla 197 on Lahden Ristinkirkosta, jonka on suunnitellut Alvar Aalto (1898–1976). Kirkko on valmistunut vuonna 1978 postuumisti Aallon kuoleman jälkeen. Ristinkirkon tilalla oli aiemmin vanha hirsirakenteinen kirkko, joka purettiin uuden rakennuksen tieltä. Kirkkosalissa on alttaritaulun tilalla suuri yksinkertainen risti, joka on tehty alkuperäisen kirkon hirsistä. Kirkon ulkoseinässä on suuri ristinmuotoinen ikkuna, jossa on 52 ruutua eli yksi jokaista kirkkovuoden viikkoa kohden. Ristinkirkkoa käytetään jumalanpalvelusten lisäksi konserttipaikkana sen hyvän akustiikan vuoksi.
Luterilainen kirkkovuosi alkaa ensimmäisenä adventtina.

Tulostettavat tehtävät:

Liite