Uskonnottomuus

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas ymmärtää, että on olemassa erilaisia maailmankatsomuksia. Oppilas osaa kuvata uskonnottomuutta. Oppilas tarkastelee maallistumista yhteiskunnallisena ilmiönä. Oppilas pohtii uskonnonvapauden merkitystä.

Käsitteet

uskonnottomuus, maailmankuva, ateisti, maailmankatsomus, arvo, maallistuminen, uskonnonvapaus

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Arvot ovat asioita, joita pidämme tärkeinä. Mitkä ovat oppilaille tärkeitä arvoja? Pyydä oppilaita keksimään ainakin viisi asiaa, joita he pitävät tärkeänä (esim. perhe, terveys, tasa-arvo, ihmisoikeudet, luonto). Vertailkaa vastauksia.
Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä muihin uskontoihin kuuluvia tai toisin ajattelevia kohdattaessa. Hyviin vuorovaikutustaitoihin kuuluu oman mielipiteen perusteleminen ja toisen kuunteleminen. Anna oppilaille pohdittavaksi:
a.    Millaisia taitoja tarvitaan mielestäsi hyvässä keskustelussa?
b.    Mikä ero on mielipiteellä ja tosiasialla?
Anna oppilaille tehtäväksi keskustella parin kanssa tai ryhmässä alla olevista väittämistä. Muistuta, että he perustelevat omat mielipiteensä ja keskittyvät kuuntelemaan toista.

•    Uskonnon tunteja pitäisi olla enemmän.
•    Kaikilla pitäisi olla sama uskonto.
•    Uskontojen tunteminen auttaa ymmärtämään muita.
•    Uskonnot ovat tarpeellisia.
•    Uskonnoton ja uskonnollinen voivat olla hyviä ystäviä.

Tulostettavat tehtävät:

Liite