Ekumenia

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin.

Käsitteet

ekumenia, Kirkkojen maailmanneuvosto

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Tämän tehtävän voi antaa oppilaille tehtäväksi vaikka jakson päätteeksi tai kotitehtäväksi:
Etsi lehdistä tai netistä uskontoihin liittyviä uutisia.
a.    Kerro lyhyesti, mitä uutisessa kerrotaan.
b.    Mihin uskontoon uutinen liittyy?
c.    Onko uutinen mielestäsi hyvä vai huono? Vertailkaa ryhmässä, oletteko samaa mieltä.
d.    Millaisia tunteita ja ajatuksia uutinen sinussa herättää? Keskustelkaa ryhmässä.

Tulostettavat tehtävät:

Liite