Unité 1

Bonjour ! Comment tu t’appelles ? – Päivää! Mikä sinun nimesi on?

Unité 1  Leçon 1

Harjoitus 1 Kirjoita vastaukset kysymyksiin.

1. Salut!
2. Bonjour monsieur.
3. Bonjour madame.
4. Ça va?
5. Au revoir.

Harjoitus 3 Vastaa suomeksi kysymyksiin.

1. Oulu.
2. Outi.
3. koulu

Harjoitus 4 Kirjoita oppimillasi kirjoituskirjaimilla sanoja, joissa on b-kirjain (ranskaksi tai suomeksi).

Bulle, bon, bonjour, jne.

Unité 1  Leçon 2

Harjoitus 1 Sano vastaukset parillesi.

1.  Je m’appelle… / Moi, c’est…    
2. Comment tu t’appelles? 
3. Et toi?  
4. C’est…
5. Merci

Harjoitus 2 Kirjoita ranskaksi.

1. Je m’appelle…
2. Moi, c’est…
3. Comment tu t’appelles?
4. C’est Basile.

Harjoitus 4 Vastaa kysymyksiin joko suullisesti tai kirjallisesti.

1. Miten tavaat oman etunimesi ääntäen aakkoset ranskalaisittain?
2. Mitä suomenkielisiä sanoja seuraavat ovat?

a. hei
b. tule
c. yksi

d. kuka
e. joulu
f. hyvin

Harjoitus 5 Kirjoita oppimillasi kirjoituskirjaimilla sanoja, joissa on d-kirjain (ranskaksi tai suomeksi).

De, adresse, camarade, madame, tard, réponds, décode, badge jne.

Unité 1  Leçon 3

Harjoitus 1 Ratkaise seuraavat laskutehtävät. 

cinq
neuf
neuf
sept
dix

deux
six
trois
six
un


Harjoitus 2 Mitä ranskan lukuja piileskelee seuraavissa sanoissa? Kirjoita ja merkitse numerolla.

huit
neuf
cinq
deux
trois

8
9
5
2
3         

dix
sept
quatre
un
six 

10
7
4
1
6


Harjoitus 4 Opettajasi lukee vielä muutaman sanan. Kuuntele tarkasti ja piirrä viivalle mato (~) nasaalivokaalin merkiksi, jos kuulet sen sanassa.

1. réponds
2. mot
3. main
4. camarade
5. nombre
6. une   

~
_____                
~
_____
~
_____ 

7. compte
8. besoin
9. monsieur
10. chanson
11. image
12. bien          

~
~
_____
~
_____
~


Harjoitus 5 Kirjoita oppimillasi kirjoituskirjaimilla sanoja, joissa on c-kirjain (ranskaksi tai suomeksi).

Comment, écoute, activité, cahier, écris, camarade, complète, cassette, coucou, c’est, merci, décode, secret, cinq, chanson, avec, chante, compte jne.

Unité 1  Leçon 4

Harjoitus 1 Kuinka hyvin muistat Unité 1 :n sanoja. Kirjoita ranskaksi.

1. tu
2. comment
3. salut
4. bon, -ne
5. je
6. est
7. c’, ce
8. non
9. au revoir
10. un jour

Harjoitus 2 Opettaja lukee seuraavat lauseet. Kuuntele tarkasti ja merkitse kunkin kohdalle lauseen  intonaatio. Jos äänen korkeus nousee lauseen lopussa, merkitse ^, jos se laskee, merkitse >.

1. Je m'appelle Loulou. >
2. Comment tu t'appelles ?  >
3. Bonjour !  >
4. C'est Alex ? ^
5. Non, c'est Zoé.  >
6. Ça va ? ^
7. Merci.  >
8. Pas mal.  >

Harjoitus 3 Kirjoita oppimillasi kirjoituskirjaimilla sanoja, joissa on f-kirjain (ranskaksi tai suomeksi).

Français, fabrique, neuf, jne.