Unité 11

Quelle heure est-il ? – Paljonko kello on?

Unité 11 Leçon 1

Harjoitus 1 Kirjoita kunkin viikonpäivän viereen sitä seuraava päivä.

Mardi  
Vendredi  
Mercredi  
Samedi  
Lundi 
Jeudi 
Dimanche 

Harjoitus 2  Mitä sanoja keksit ranskaksi tai suomeksi kunkin viikonpäivän nimen kirjaimista?

LUNDI un, du, etc.
MARDI ma, ai, etc.
MERCREDI me, ce, merci, etc.
JEUDI je, de, du, jeu, etc.
VENDREDI de, dire, en, ne, etc.
SAMEDI ma, sa, me, dame, etc.
DIMANCHE ma, ce, me, main, ne, en, etc.

Unité 11 Leçon 2

Harjoitus 1 Järjestä seuraavat ajan ilmaukset lyhimmästä pisimpään. (Esim. tunti on lyhyempi kuin torstai.)

une seconde, une minute, un jour, une semaine, un mois, une année

Harjoitus 2   Kirjoita vastaukset.

une semaine  
un jour 
une année 
un mois
une heure 
un mois

Harjoitus 4   Merkitse numeroilla seuraavat luvut.

15 40 13 5
20 60 16 50
19 30 3 11
14 12 0 1