Unité 6

Qu’est-ce que tu veux ? – Mitä sinä haluat?

Unité 5  Leçon 1

Harjoitus 1 Täydennä rap kuulemasi mukaan.

Je n’ai pas de stylo, je n’ai pas de vélo, je veux un robot !
Je n’ai pas de poupée, je n’ai pas de p´tit frère, je veux un hamster !
Je n’ai pas de crayon, je n’ai pas de poisson, je veux un ballon !

Harjoitus 2 Täydennä lauseisiin tahtomista, tekemistä, olemista tai omistamista ilmaisevat sanat, verbit (veux, veut, fais, fait, suis, es, est, ai, as, a) myönteisinä tai kielteisinä.

1. Tu es un garçon.
2. Tu as un ballon.
3. Tu n’as pas de dragon.
4. Je suis une fille.
5. Je veux / fais une corde.
6. Je veux sauter à la corde.
7. J’ ai une poupée. 
8. Je n’ai pas de vélo.
9. Je n’ai pas de sœur, mais j’ai un p’tit frère.
10. Tu n’as pas de moto.

Harjoitus 4 Muistathan vielä muiden diftongien (au, ai, eu jne.) ääntämisen ranskassa?  Kirjoita seuraavat sanat.

1. mais
2. deux
3. jaune
4. trousse
5. couleur

Unité 5  Leçon 2

Harjoitus 1 Suomenna seuraavat sanat.

1. juoda
2. minun syntymäpäiväni
3. minä haluan
4. nukkua
5. entä sinä?
6. rullaluistimet
7. sinä haluat
8. syödä

Harjoitus 2 Järjestä seuraavat ihmiset nuorimmasta vanhimpaan. Kirjoita nimet alkaen nuorimmasta.

Thomas, Adèle, Catherine, Christelle, Corinne, Jean-Michel, Laurent, Laurence, Nicolas

Harjoitus 3 Kiinnitä huomiota h-kirjaimeen.
Miten kuitenkin äännät ch-yhdistelmän esimerkiksi sanassa chat ?  [Š]

Harjoitus 4 Miten lausut seuraavat nimet?

Charlotte  [Šarlot]  

Thierry  [tjεri]

Hélène  [elεn]   

Michel  [miŠεl]

Christian [kristjAAA]  

Hugo  [ygo]


Unité 5  Leçon 3

Harjoitus 1 Kirjoita seuraavat tekemiset eli verbit ranskaksi.

1. faire du roller
2. jouer à la poupée
3. jouer du saxophone
4. jouer aux billes
5. faire du vélo
6. jouer à un jeu vidéo
7. danser
8. voler comme un papillon
9. marcher comme un ours

Harjoitus 2 Kertaa aakkosia.

Phonétique  Ääntämisohjeita

Kirjoita tähän ne kirjaimet, joiden nimet luetaan toisin kuin suomessa. Jätä kirjoittamatta ne, joissa tukivokaalina on ä:n sijasta ε, kuten esim. L.

e, g, h, j, k, q, u, w, x, y, z

Harjoitus 3 Avaa "salasanomat". Kirjoita viestit tavallisella kirjoituksella.

1. Mon frère veut jouer aux billes.   
2. Je veux nager comme un dauphin.
3. Croquetout mange comme un éléphant.

Unité 5 Leçon 4

Harjoitus 1 Muistatko seuraavat lyhyet sanat? Kirjoita suomeksi sellaiset, joilla on suomennos, ja keksi pieni lause kunkin jäljelle jäävän ympärille.

 1. ja
 2. sinä
 3. p.ex. Tu veux jouer au ballon ?
 4. minä  
 5. p.ex. Je veux jouer de la guitare.
 6. p.ex. Je veux faire du vélo.
 7. sinä
 8. p.ex. Sur le pont d’Avignon, on y danse.
 9. minä
10. yksi