Unité 5

Quel temps fait-il ? – Millainen sää on? 

Leçon 1 page 56

Harjoitus 1 Täydennä kuulemasi mukaan. 

Rodolphe :  

 

Le soleil brille !
Il y a de l'orage !
Il pleut !
Il neige !


Harjoitus 2 Täydennä Chanson. 

Gouttes gouttelettes de pluie,
Mon chapeau se mouille,
Gouttes gouttelettes de pluie,
Mes chaussures aussi.

Gouttes gouttelettes de pluie,
Adieu les nuages,
Gouttes gouttelettes de pluie,
L'averse est finie.

Harjoitus 3 Kirjoita ranskaksi.

  1. En septembre il pleut.

  2. En février il y a de la neige.

  3. En mai il ne neige pas.

  4. J'aime la tempête. 

 Harjoitus 4 Mikä sana ei kuulu kuhunkin joukkoon? 

1. la pluie le parapluie le parasol l'eau
2. blanc nager froid une boule de neige
3. le soleil bleu chaud les nuages
4. février gris le vent la pluie

 
Harjoitus 5 Piirrä säätilat ja täydennä sään ilmaukset. 

Il pleut. Le soleil Il neige. Il y a  
  brille.     de l'orage.


Leçon 2 page 59  

Harjoitus 1 Kuuntele ja täydennä.

Zoé : Ouf ! Il fait chaud !
Alex : Oh ! Il fait du vent !
Basile : Aglagla… Il fait froid.
Ratafia : Il fait beau !

Harjoitus 2 Seuraavaan tekstiin on pujahtanut virheitä. Alleviivaa virheelliset sanat ja kirjoita sanat oikein tekstin viereen.  

Garçon : Il fait froide ! FROID
Fille : Mets un poulet !  PULL
Garçon : Le soleil birle ! BRILLE
Fille : Mets les lunettes de soleil ! TES
Garçon : Il fait du vingt ! VENT
Fille : Prends sa veste ! TA
Garçon : Il est bleu ! PLEUT
Fille : Prends ton parachute ! PARAPLUIE
Garçon : Il nage ! NEIGE
Fille : Mets tes bottes et ton beau nez ! BONNET
Garçon : Il fait chahut ! CHAUD
Fille Bois vingt jus d'orange ! UN

 

Harjoitus 3 Täydennä lauseet verbeillä 'laittaa' tai 'ottaa'

 1. Zoé met un pantalon vert et un tee-shirt vert.
 2. Qu'est-ce que tu mets quand il fait chaud?
 3. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner ?
 4. Moi, je prends du thé et des tartines, mais ma soeur prend du chocolat et une orange.
 5. Moi, je mets mon orange dans mon sac et je mange mon orange à l'école.

Harjoitus 4 Yhdistä numeroilla ja sanoilla kirjoitetut päivämäärät.

24.2. le vingt-quatre février
6.4. le six avril
4.6. le quatre juin
24.3. le vingt-quatre mars
4.7. le quatre juillet
13.1. le treize janvier
16.5. le seize mai
17.4. le dix-sept avril
15.8. le quinze août
 
Harjoitus 5 Täydennä kutakin joukkoa ainakin yhdellä sanalla.

 1. des chaussures
 2. le nuage
 3. juillet
 4. quatre-vingts
 5. blanc
 6. seize
 7. du thé
 8. prends
 9. il pleut
 10. français
 11. Alice
 12. mercredi

Leçon 3 page 62  

Harjoitus 1 Täydennä teksti kuulemasi mukaan.  

beau
l'orage
chaud
froid
du vent neiger

Harjoitus 2 Täydennä teksti kuulemasi mukaan.  

Mamie : Quel temps va-t-il faire demain ?
Léa : Il va faire beau.
Marion et Pierre : Il va faire du vent.
Pauline et Max : Il va faire chaud.
Thibault, Victor et Chloé : Il va pleuvoir ? Non !
Louise : Brr… il va faire froid !
Julien : Il va neiger ??? 

Harjoitus 3 Kun ranskaksi puhutaan tulevista asioista, käytetään erityistä verbinmuotoa. Tässä kappaleessa käytetään futur proche -nimistä muotoa. Tutki edellä olevia tekstejä ja valitse laatikossa olevista vaihtoehdoista, miten futur proche muodostetaan . 

Structures Rakenteita

Le futur proche
1. Futur proche -muodossa on kaksi / kolme osaa, jotka ovat apuverbi ja pääverbi .
2. Apuverbinä on vouloir / aller -verbi, se, joka tarkoittaa myös mennä tai aikoa .
3. Apuverbistä käytetään preesensiä, siis sitä tuttua muotoa, joka taipuu lauseen
subjektin eli tekijän / toiminnan kohteen mukaan.
4. Pääverbistä taas käytetään infinitiiviä eli perusmuotoa / käskymuotoa.

 
Harjoitus 4 Kirjoita futur proche n muodostamisen sääntö.

 1. Futur proche-muodossa on kaksi osaa, jotka ovat apuverbi ja pääverbi.
 2. Apuverbinä on aller-verbi, se, joka tarkoittaa myös mennä tai aikoa.
 3. Apuverbistä käytetään preesensiä, siis sitä tuttua muotoa, joka taipuu lauseen subjektin eli tekijän mukaan.
 4. Pääverbistä taas käytetään infinitiiviä eli perusmuotoa. 

Harjoitus 5 Kirjoita, mitä itse teet tänään tai aiot tehdä huomenna, kuten edellä.

 1. Aujourd'hui, je joue au hockey sur glace,
  mais demain je vais jouer au tennis.
 2. Aujourd'hui, je fais du ski,
  mais demain je vais…
 3. Aujourd'hui, je mets ma veste,
  mais demain je vais mettre
 4. Aujourd'hui, je bois …
  mais demain je vais boire
 5. Aujourd'hui, je …
  mais demain je vais

Leçon 4 page 64

Harjoitus 1 Täydennä teksti.  

Rodolphe : Ouf ! Il fait chaud !
Loulou : Il va y avoir de l'orage…
Loulou : Oh ! Maintenant il fait du vent ! Rodolphe : Et maintenant il pleut !
Loulou : Oh là là ! Je déteste l'orage ! Rodolphe : Je suis là, Loulou, je suis là.
Loulou : Oh ! Le vent ! Le vent ! C'est une tempêêêêêêête ! Rodolphe : Aaaaaah !
Loulou : Ça va aller, Rodolphe : demain il va faire beau !

Harjoitus 2 Muuta seuraavat futuurilauseet preesensiin.

 1. Je dors.
 2. Tu as froid.
 3. Rodolphe est en retard.
 4. Nous jouons au foot.
 5. Vous sautez à la corde.
 6. Les enfants mangent.

Harjoitus 3 Mitä teet milläkin säällä? Jatka käyttäen futur proche -muotoa verbistä.

 1. Lundi, il va faire du vent, je vais
 2. Jeudi, le soleil va briller, je vais
 3. Samedi, il va y avoir de l'orage, je vais
 4. Demain, il va neiger, je vais
 5. Dimanche, il va pleuvoir, je vais

Harjoitus 4 Tee hyviä lauseita yhdistelemällä sana kustakin sarakkeesta. Kirjoita lauseet vihkoosi. 

Je fais du sport.
J' habite dans une maison jaune.
Tu manges des bonbons
Il neige en novembre
Croquetout vole comme un oiseau.
Nous sommes à l'école.
Vous nagez avec moi.
Alex et Zoé jouent aux billes.  


Harjoitus 5 Tarkista, osaatko Unité 5:n sanat. Kirjoita suomeksi.

 1. Hyvästi!
 2. Terveisin
 3. juo
 4. paistaa, loistaa
 5. kuuma, lämmin
 6. huomenna
 7. silmälasit
 8. kylmä
 9. on kaunis ilma
 10. tuulee
 11. sataa lunta
 12. sataa (vettä)
 13. tulee olemaan
 14. tuoremehu
 15. aurinko
 16. kävellä
 17. Millainen sää on?
 18. hattu
 19. puutarha, puisto
 20. ukkonen
 21. sateenvarjo
 22. villapaita
 23. saapas
 24. pisara
 25. sadepisara
 26. ruudukko
 27. appelsiini
 28. sade
 29. jakku, takki
 30. tuleeko olemaan?