Biogeeni

Tämä sivusto täydentää Biogeeni-oppikirjaa.

Biogeeni on biokemian ja geenitekniikan oppikirja ammatilliseen peruskoulutukseen. Esitystapansa puolesta se sopii hyvin oppi- ja käsikirjaksi myös muille opinnoissaan ja ammatissaan geenitekniikkaa ja biokemiaa tarvitseville.

Laboratorio- ja laskutehtäviä on ideoitu, kehitetty ja testattu yli 10 vuoden ajan eritasoisilla laboratoriokursseilla niin kotimaisin kuin kansainvälisin opiskelijavoimin. Osa töistä on lähdetuntematonta perinnetietoa ja osa on itse kehiteltyjä. Toivottavasti materiaali koetaan hyödylliseksi ja se otetaan aktiiviseen käyttöön. Kommentteja ja korjausehdotuksia otamme innolla ja kiitollisuudella vastaan.

Laboratoriotöiden ideoinnissa, ylösajossa, muokkauksessa ja kuvituksessa on ollut moni mukana. Iso kiitos teille kaikille mukana ahertaneille. Erityiskiitos Petri Ryhäselle asiantuntevista laboratoriotöiden korjauskommenteista.

Materiaalin ovat laatineet Kari Haajanen, Raimo Pärssinen ja Ilari Suominen.


Voit lähettää meille palautetta tästä verkkomateriaalista sähköpostitse julkaisut(at)oph.fi.