Elämä ja evoluutio 1: Elämä on kehittynyt yksinkertaisesta monimutkaiseksi

Jakson aloituskuva (s. 4–5)

Tarkoituksena on kuvan avulla herätellä oppilaita ajattelemaan Elämä ja evoluutio -osan 1 sisältöä. Yhdessä voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä.

Katso kuvaa.

Miksi maapallolla on elämää?
Maapallo on sopivan etäisyyden päästä Auringosta. Maassa on elämälle sopiva lämpötila ja ilmakehä. Vesi on maapallolla nestemäistä.

Missä elämää esiintyy?
Elämää on maassa, ilmassa ja vedessä.

Millaisia elinympäristöjä ja eliöitä on?
Eliöitä on sopeutunut elämään eri osissa maapalloa, esimerkiksi eri kasvillisuusvyöhykkeillä. Eliöitä on hyvin erilaisia: mikroskooppisen pieniä eliöitä, joita silmillä ei voi nähdä, sekä muita erikokoisia eliöitä.

Miten elämä on kehittynyt maapallolle?
Evoluution mukaan elämä on ollut ensin hyvin yksinkertaista vedessä olevaa elämää. Myöhemmin elämä on kehittynyt ja monimutkaistunut. Eliöt ovat sopeutuneet elämään monissa muissakin paikoissa maapallolla.

Miten elämää ja elämän ilmiöitä voi tutkia?
Ilmiöitä voi tutkia tekemällä empiirisiä havaintoja, tekemällä niistä johtopäätöksiä ja kokoamalla niistä tietoa