5. Mikrobeista on hyötyä

Tavoitteet:

  • Opit, miten tärkeitä mikrobit ovat ihmiselle.
  • Opit, miten eri tavoilla ihminen käyttää mikrobeja hyödykseen.
Liite