1. Kasvit valloittavat maapallon

Tavoitteet:

  • Opit, mitä ovat sammalet ja sanikkaiset.
  • Opit, millaisessa elinympäristössä ne kasvavat.
  • Opit, miten kasvikunta on kehittynyt ja levittäytynyt maapallolle.
  • Opit vertailemaan eri kasviryhmien ominaisuuksia toisiinsa.
Liite