Elämä ja evoluutio 3: Eläinkunta on monimuotoinen

Jakson aloituskuva (s. 8–9)

Tarkoituksena on kuvan avulla herätellä oppilaita ajattelemaan Elämä ja evoluutio -osan 3 sisältöä. Yhdessä voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä.

Tutki kuvaa.

Mitä kuvassa tapahtuu?
Kuvassa on raato, jota korppikotkat ja muut lajit ovat tulleet syömään. Hyeenalauma kärkkyy myös raadolle pääsyä.

Mitä yhteistä hyeenoilla ja korppikotkilla on?
Kummatkin ovat raadonsyöjiä.

Miksi yhtä raatoa on syömässä niin monta eläintä?
Karussa ympäristössä ravintoa on niin vähän, että kilpailu on ankaraa.

Mitä eläinten elämänvaiheita näet kuvassa?
Eläimen kasvu ja kuolema. Elämänvaiheisiin kuuluu myös syntymä. Lisääntyäkseen ja kasvaakseen eläimen täytyy saada ravintoa.