3. Maaperä määrää metsätyypin

Tavoitteet: 

  • Opit, miten maaperä, ravinteisuus ja kosteus sekä valo vaikuttavat metsän kasvuun.

  • Opit tunnistamaan metsän kasveja eri kasvupaikoilla. 
Liite