Metsäekosysteemi 5: Vuodenkierto vaikuttaa metsän eliöihin

Jakson aloituskuva (s. 4–5)

Tarkoituksena on tämän kuvan avulla herätellä oppilaita ajattelemaan Metsäekosysteemi 5 -osan sisältöä. Yhdessä voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä.

Katso kuvia

Mitä näet kuvissa?
Kaikissa kuvissa on koivikko. Jokaisessa kuvassa on eri vuodenaika.

Mitkä vuodenajat näet kuvissa?
Kevät, kesä, syksy ja talvi.

Miten erotat vuodenajat toisistaan?
Ensimmäisessä kuvassa on syksy. Maassa on paljon kirjavia lehtiä, jotka ovat pudonneet puista. Toisessa kuvassa on talvi ja paljon lunta. Kolmannessa kuvassa on kevät. Koivuissa on ihan pienet lehdet, hiirenkorvat, ja maahan on kasvanut jo vähän vihreää kasvustoa. Kesäkuvassa lehdet ovat jo täysikokoiset ja maassa kasvavat kasvit ovat paljon rehevämmät ja kasvustoa on enemmän.

Millaista koivikossa eläville eliöille eläminen on eri vuodenaikoina?
Syksyllä ilma viilenee ja vihreät kasvit kuihtuvat. Kasveja syövien eläinten ruoka vähenee. Ilma kylmenee, ja eläinten täytyy löytää suoja tai muuttaa kylmenevästä säästä talveksi pois, kuten muuttolinnut tekevät. Puut kerävät lehtivihreän talteen ja kasvu pysähtyy. Puiden lehdet muuttuvat kirjaviksi.
Talvella luonto on lepotilassa. Eliöiden on vaikeaa löytää ruokaa lumen alta. Myös veden saanti on vaikeaa, kun vesi on jäässä. Monet eläimet ovat horroksessa tai etsivät ruokaa kasvien koloista tai keräämistään talvivarastoista.
Keväällä luonto herää ja lumi sulaa. Kasvit alkavat kasvaa ja eliöt heräävät horroksesta. Muuttolinnut palaavat takaisin ja alkavat rakentaa pesiä. Kevät ja kesä ovat kasvun ja lisääntymisen aikaa. Silloin vettä ja ruokaa on runsaasti saatavilla.