1. Kesä on kasvun aikaa

Tavoitteet:

• Opit, millainen vuodenaika kesä on.
• Opit arvioimaan puuston ikää ja korkeutta.
• Opit laskemaan, kuinka nopeasti puu kasvaa.

Liite