4. Keväällä luonto herää

Tavoitteet:

• Opit, miten eliöiden kasvu käynnistyy talven jälkeen.
• Opit, mikä saa linnut muuttamaan pohjoiseen.
• Opit, mitkä tekijät vaikuttavat eliöiden lisääntymisviettiin.

Liite