5. Eliöt tarvitsevat toisiaan

Tavoitteet:

• Opit, miten eliöt tuottavat ja kuluttavat ravintoa.
• Opit, että eri eliöillä on oma merkityksensä luonnossa.
• Opit, miten ravintoa riittää kaikille metsän eliöille.

Liite