1. Metsä on ollut ihmiselle aina tärkeä

Tavoitteet: 

  • Opit, miten luonto vaikuttaa ihmisten elintapoihin.

  • Ymmärrät, mitä hyötyä metsistä on.

  • Opit, millä tavalla yksi puu on tärkeä monille eliöille. 
Liite