4. Metsät turvaavat luonnon monimuotoisuutta

Tavoitteet: 

  • Ymmärrät kestävän metsänhoidon merkityksen. 

  • Ymmärrät, miksi kansallispuistot ovat tärkeitä.

  • Opit pohtimaan metsien suojelun ja hyödyntämisen ristiriitoja. 

Liite