Oppitunnin kulku kahdella eri tavalla

Biologia 7–9 -kirjasarjaa voi käyttää luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaan tutkivaan oppimiseen tai luokkamuotoiseen ja itsenäiseen opiskeluun. Opiskelutapa vaikuttaa tunnin kulkuun.

Toiminnallinen oppitunnin kulku

1. Johdatus opiskeltavaan aiheeseen
Kunkin luvun alussa oleva aloituskuva ja siihen liittyvät opetuskeskustelumallit johdattavat opiskeltavaan aiheeseen.

2. Tutkimuskortin käyttö
Jokaiseen lukuun liittyy tutkimuskortti. Opettaja ohjaa tutkimuskortin käyttöön ja tutkimuksen raportointiin. Työskentelyn tarkoitus on saada oppilas tekemään itse havaintoja ja johtopäätöksiä opiskeltavasta aiheesta. Tutkimisen prosessi on oppimisessa olennaisempaa kuin tutkimustyön lopputulos.

3. Tutkimuksen tulokset ja havainnot liitetään teoriaan oppikirjan avulla
Oppikirjassa on eritasoisia tehtäviä, joiden avulla oppilas voi syventää osaamistaan tunnilla tai kotona. Kirjan kysymysten ja tehtävien vastaukset on koottu opettajan oppaaseen lukukohtaisesti.

4. Arviointi
Opittua voi arvioida yksittäisen oppitunnin päätteeksi tai pitemmän jakson jälkeen opettajan materiaalissa olevien arviointipohjien avulla.

Oppikirjan lukemiseen perustuva oppitunnin kulku

1. Johdatus opiskeltavaan aiheeseen
Kunkin luvun alussa oleva aloituskuva ja siihen liittyvät opettajan oppaassa olevat esimerkit keskustelukysymyksistä johdattavat opiskeltavaan aiheeseen.

2. Oppikirjan lukuun liittyvien kuvien tutkiminen yhdessä opettajan kanssa tai pareittain
Jokaisen luvun olennainen tieto on löydettävissä tekstin lisäksi luvun kuvista. Kuvien tutkimista varten opettajan oppaaseen on laadittu opettajalle johdattelevia kysymyksiä, joihin vastaamalla teksti aukeaa oppilaille helpommin ymmärrettäväksi.

3. Opitun asian kertaaminen sekä opitun tarkistaminen kirjaa lukemalla ja tehtäviä tekemällä
Luetun ymmärtämisen varmistamiseksi ja lukuinnon ylläpitämiseksi tekstin lomassa on perustehtäviä eli kysymyksiä tekstissä juuri käsitellystä sisällöstä. Luvun lopussa olevat Tutki ja toimi -tehtävät syventävät osaamista tunnilla tai kotona. Kaikkien tehtävien oikeat vastaukset ovat opettajan oppaassa.

4. Opitun arviointi
Kirjan tehtäviä voidaan tarkistaa yhdessä. Kukin oppilas voi lisäksi kirjoittaa tai sanoa kolme asiaa, jotka hän on kyseisellä tunnilla oppinut tai joita hän on pitänyt kiinnostavana tai vaikeana.